נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הסכום הקובע
מחשבון השווי הדירה לפי חוק מס ריבוי דירות
 
שנת המס
 
שטח הדירה במ"ר
 
היישוב ומיקום ביישוב
 דברי הסבר: שווי הדירה לפי חוק מס ריבוי דירות

חישוב סכום המס לאחר מציאת הסכום הקובע עבור כל דירה - לחץ כאן
חשב את הסכום הקובע עבור כל דירה ודירה והצב במחשבון גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות. החישוב יתבצע לפי שיעור הבעלות, חלקיות תקופת האחזקה במשך השנה, ותחשיב המיטיב עם הנישום לצורך שומה עצמית והשגות

הסכום הקובע
לצורך קביעת גובה המס הממשלה הזדקקה לדרך קלה ומהירה להעריך שווי כל דירה ודירה ומהשווי האמור לגזור את גובה המס על בעלי דירה שלישית ומעלה. לפיכך, במקום לשלוח צבא של שמאים להערכת עשרות אלפי דירות לצורך המיסוי - משרד האוצר העדיף לפתח נוסחה להערכת שווי דירה. שווי הדירה לצורך חישוב המס יקרא להלן - "הסכום הקובע". הסכום הקובע - הוא למעשה אומדן שווי הדירה לפי נוסחת משרד האוצר לצורך קביעת גובה המס על מרובי דירות.

נוסחת חישוב הסכום הקובע - הנוסחא החדשה
הנוסחה החדשה לחישוב הסכום הקובע שהתקבלה בחוק לאחר התיקון (שינוי התוספת בפרק י"ב) לחוק הינה הנוסחא המורכבת מהפרמטרים הבאים:


Pn =P+4
Sn =S+4
Mc = 30 + (7.482-Sn) + (6.728-Pn)
Ma = 4.194-2.2%Pn*Sn-5.6%Sn+79.7%LogM+1.2%Pn+2.8%Sn^2+2%Pn^2
V = 10Ma * (30/Mc)

M - שטח הדירה.

S - ערך חברתי כלכלי - לגבי דירת מגורים - הוא ערך המדד החברתי כלכלי של אזור דירת המגורים, לפי המדד החברתי כלכלי.

P - ערך פריפריאליות - לגבי דירת מגורים - הוא ערך מדד הפריפריאליות של אזור דירת המגורים, לפי מדד הפריפריפאיליות.

LogM - מקדם שטח הדירה - לוגריתמים לפי בסיס 10 של שטח הדירה.

Mc - מכנה - 30 בתוספת אלה
ההפרש בין 7.482 לבין הערך הכלכלי-חברתי של האזור
ההפרש בין 6.728 לבין ערך הפריפריאליות באזור

Ma - מעריך - 4.194 בהפחתת 2.2% ממכפלת הערך החברתי כלכלי בערך הפריפריאליות, בהפחתת 5.6% מהערך חברתי כלכלי ובתוספת הסכום המתקבל מהצירוף של כל אלה:

 1. 79.7% ממקדם שטח הדירה.
 2. 1.2% מערך הפריפריאליות.
 3. 2.8% מהתוצאה המתקבלת ממהעלאת ערך המדד חברתי כלכלי בחזקת 2.
 4. 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד הפריפריאלי בחזקת 2.
 5. בהגדרה "ערך חברתי-כלכלי" לגבי דירת מגורים, בתוספת 4.
 6. בהגדרה "ערך הפריפריאליות" לגבי דירת מגורים, בתוספת 4.

את המעריך יש לעלות בחזקת 10 ואת ההתוצאה יש להכפיל ב 30 חלקי המכנה.הנוסחא הקודמת בחוק לחישוב הסכום הקובע
V = 104.421-0.022PS+0.797LogM+0.078S+0.08P+0.028S2+0.02P2
V =הסכום הקובע| P = מדד פריפריאליות | S =מדד חברתי כלכלי | M = שטח הדירה במ"ר
(15,148 ש"ח = השווי הממוצע במ"ר בישראל)

הסכום הקובע בנוסחה הינו 10 בחזקת המעריך שהוא:

 1. 4.421 בהפחתת 2.2% ממכפלת ערך פריפריאליות בערך חברתי כלכלי, בתוספת הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:
 2. 79.7% ממקדם שטח הדירה.
 3. 7.8% מהערך חברתי כלכלי.
 4. 8% מערך הפריפריאליות.
 5. 2.8% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת 2.
 6. 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת 2.

מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל (שווי הרכישה כפול מדד מחירי הדירות) או ע"י הערכת שמאי. כך או כך, יש להציג את מסמך השיערוך המפורט לרשות המיסים. חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

ראו -
מדריך מס ריבוי דירות ותכנוני מס לבעלי שלוש דירות ומעלה - דרכים להפחתת החבות במס

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח