נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחת כונס נכסים בגין חוב פיגור משכנתא דירת מגורים - הוצל"פ
 
שם התיק
 
מספר תיק תביעה
 
התמורה בגין הדירה
 
סכום החוב שבפיגור
 
שיעור המע"מ
 
מצב החייב
 
שנה
 
הערות לתיק
 

דברי הסבר: שכ"ט כונס נכסים במכירת דירת מגורים לפי תקנות הוצאה לפועל

המחשבון מבצע חישוב שכר טרחת כונס הנכסים לצורך הסדרת חוב פיגורי משכנתא בגין דירת המגורים, לפי תקנות הוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים) תשס"ב - 2002.

המחשבון מאפשר לבצע תחשיב שכ"ט כונס הנכסים לפי שלושה מצבים:
1. מצב א': החייב פרע את החוב תוך 90 יום מיום מינוי כונס הנכסים
2. מצב ב': החייב פרע את החוב לאחר 90 יום מיום מינוי כונס הנכסים
3. מצב ג': החייב לא פרע את החוב שבפיגור והדירה נמכרת בידי כונס הנכסים

כונס נכסים
כונס נכסים שמונה לצורך ביצוע משכנתא.

החוב שבפיגור
כל התשלומים שלא שולמו במועד שנקבע לפירעונם על פי הסכם ההלוואה, למעט חוב הנובע מהעמדת ההלוואה לפירעון מוקדם.

שכרו של כונס הנכסים בא בגדר הוצאות שמוטלות על החייב ושנחשבות לחלק מהחוב הפסוק, לשכר הטרחה יתווסף מע"מ.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח