נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - מחשבון עסקאות קומבינציה במקרקעין החל משנת 2014
חישוב אומדן החלק הפטור ממס בעיסקת קומבינציה מכח סעיף 49א.א.1 - חישוב מפורט
 
שווי המכירה של עסקת הקומבינציה
 
שווי הדירה ללא זכויות בניה
 
אחוז הקומבינציה - קבלן
 
שנת המס
 

הערות - מחשבון קומבינציה מיוחדת במקרקעין

חישוב החלק הפטור בהתאם לתיקון סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין
התייחסות למקרה ספציפי של עסקת קומבינציה לפיה למוכר דירה מזכה יחידה על הקרקע נשוא הקומבינציה.
המחשבון מעודכן לפי תיקון מספר 76 לחוק מיסוי מקרקעין
המחשבון מפרט את אופן ודרך החישוב:
ייחוס הפטור, שווי הזכויות, התקרה הרלוונטית כיחס תקרת דירת יוקרה 49א(א1) לאחוז הקומבינציה, חישוב סכום זכויות חייב נוסף בהתאם לתקרה, חיוב כולל במס שבח, אופן פיצול החיוב, החלק החייב לפי מס שבח רגיל, החלק החייב לפי מס שבח ליניארי מיטיב והחלק הפטור ממס שבח בעסקת הקומבינציה במקרקעין.
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח