נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון דמי שכירות בדירות מוגנות לפי תקנות חוק הגנת הדייר
 
שם / מספר התיק
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור השינוי בדמי שכירות מוגנת לדירותמחושב אוטומטי לפי שיעור השינוי המקסימלי המותר בתקנות
 
סוג המטבע המקורי ביום העסקה בעבר
 
הערות לתיק
 
טבלת שיעורי העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות
תאריך שיעור התוספת מס' קובץ התקנות תאריך התקנה
01/03/2024 3.34% 11090 14/01/2024
01/01/2023 5.8% 10511 01/03/2023
01/11/2021 1.09% 9625 14/09/2021
01/11/2020 אין שינוי בדמי השכירות (מדד שלילי 0.8%-)
01/12/2019 0.49% 8283 27/10/2019
01/11/2018 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.21%-
01/11/2017 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.7%-
01/11/2016 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.6%-
01/11/2015 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.29%-
01/11/2014 0.29% 7427 14/9/2014
01/11/2013 2.20% 7288 12/9/2013
01/11/2012 1.35% 7163 13/9/2012
01/11/2011 3.41% 7035 26/9/2012
01/11/2010 1.82% 6925 1/9/2010
01/11/2009 3.52% 6812 15/9/2009
01/11/2008 4.84% 6710 10/9/2008
01/11/2007 0.33% 6614 17/9/2007
01/11/2006 2.45% 6518 14/9/2006
01/11/2005 0.41% 6243 19/9/2005
01/11/2004 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%)
01/11/2003 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%)
01/11/2002 6.90% 6197 11/9/2002
01/11/2001 0.84% 6126 25/9/2001
01/11/2000 2.09% 6059 27/9/2000
01/11/1999 6.27% 5999 21/9/1999
01/11/1998 3.00% 5926 16/9/1998
01/11/1997 9.20% 5872 19/9/1997
01/11/1996 12.90% 5784 19/9/1996
01/11/1995 8.70% 5704 12/9/1995
01/11/1994 13.50% 5627 29/9/1994
01/11/1993 10.60% 5547 23/9/1993
01/11/1992 9.70% 5472 22/9/1992
01/11/1991 21.00% 5384 12/9/1991
01/11/1990 19.40% 5296 25/9/1990
01/11/1989 20.70% 5219 21/9/1989
01/11/1988 16.00% 5136 25/9/1988
01/11/1987 19.80% 5055 23/9/1987
01/11/1986 23.90% 4968 16/9/1986
01/11/1985 360.00% 4859 24/9/1985
10/01/1984 סה"כ 336%
1/11/1984 - 168% 4701 13/09/1984
01/01/1985 - 168%
01/11/1983 120.00% 4543 12/10/1983
01/11/1982 105/00% 4411 23/09/1982
01/11/1981 סה"כ 120.9%
01/11/1981 - 96.7% 4274 28/09/1981
01/01/1982 - 24.2%
01/01/1982
01/04/1981
58.00%
58%
4161
4161
31/08/1980
31/08/1980
01/10/1980 90.00% 4161 31/08/1980
01/11/1978 71.00% 3896 01/10/1978
01/11/1977 36.00% 3761 15/9/1977
19/07/1976 22.00% 3554 01/07/1976
3563 19/07/1976 (תיקון)
01/08/1975 44.00% 3362 01/07/1975
01/08/1974 39.00% 3179 02/06/1974
01/06/1973 25.00% 3000 25/02/1973דברי הסבר: דמי שכירות בדירות מוגנות לפי תקנות חוק הגנת הדייר - חישוב מפורט

שינוי דמי השכירות היסודיים לשכר דירה מוגן נקבע לפי תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שיכרות בדירות), ע"י מזכיר הממשלה, מתוקף סמכותו לפי סעיפים 45 ו 47 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב - 1972. על הממשלה האחריות להתקין את תקנות הגנת הדייר וקביעת שיעורי העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות.

לדמי שכירות בעבר לפי מטבע שונה משקלים חדשים מומלץ להקליד את השווי במטבע המקורי לפיו בוצעה עסקת השכירות תוך בחירת סוג מטבע מתאים, כך המחשבון יתאם וישערך אוטומטית באופן מדוייק יותר
אם יום העסקה לפני 24/2/1980 - יש לבחור בסוג מטבע - לירה ולהקליד את שווי דמי השכירות בלירות
אם יום העסקה בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 יש לבחור בסוג מטבע - שקל ישן
אם יום הרכישה אחרי 4/9/1985 - יש לבחור בסוג מטבע - שקל חדש

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח