נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבוי תאומים למדד המחירים לצרכן - פירוט וסיכום
 
שיערוך כל הסכומים ליום
מדד בגין / מדד ידוע
שערוך לפי מדד בגין מתאפשר רק באם קיים
עבור: ניכויים / שמאות / שומה / לקוח
 
פרוט התאומים
 
תאריך התשלום סכום בש"ח הקלד תאור ההוצאה במילים מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

דברי הסבר: תאומים למדד המחירים לצרכן - חישוב וסיכום ריבוי תיאומים
מחשבון זה נועד להיות ככלי עזר או כנספח עבור חישוב מורכב הדורש ריבוי תאומים כגון: תאום תשלמי מס רכוש על פני מס רב של שנים , תאום מספר רב של תשלומי שומה וכדומה ניתן להשתמש במחשבון זה כנספח עזר לריבוי תיאומים - לצורך חישוב ניכוי מס במחשבון מס שבח מקרקעין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח