נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
כמה כסף היית רוצה לקבל נטו ? לאחר מס, מכירת מניותך בחברה שלך. בכמה ברוטו עליך למכור?
מחשבון עסקת נטו - מימוש רווח הון במכירת מניות חברה
מחשבון עבור יזמים שרוצים לעשות אקזיט - מכירת אחזקות במניות החברה
 
הסכום שהיית רוצה לקבל פטור ממס הכנסה ומע"מ
אחוז ההחזקות שלך בחברה
אחוז המימוש שלך מאחזקת המניות שלך בחברה
שיעור מס רווח הון
שיעור מס ערך מוסף
שער דולר יציג - בנק ישראל  שער הדולר

דברי הסבר: מחשבון אקזיט - מימוש רווח הון נטו - בכמה כסף למכור את החברה

על פי ההלכה - בדר"כ אין חבות מע"מ בעת מכירת מניות - כך נפסק בהילכת פליציה בה נקבע כי נכס של "עוסק" שאיננו ציוד ואיננו מלאי, לא חייב במע"מ בעת מכירתו. גם בהילכת פרדס מרגושס, הלכה ישנה בבית המשפט המחוזי בת"א, נקבע עקרון זהה לפיו, נכס שאיננו מעובד איננו משמש בעסק ואיננו מלאי – אין מכירתו חייבת מע"מ . מנגד קיימת גם הלכה הפוכה בעניין חבות מע"מ בעת מכירת מניות למשל מכירת מניות באיגוד מקרקעין בע"א 91/76 פולינווסט אסטבלישמנט נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד לא(1) 361 הפסיקה הכירה בקביעה זו ובפסק הדין נקבע כי המחוקק יצר פיקציה משפטית שלפיה יש לראות בעושה פעולה באיגוד מקרקעין כמי שמוכר מקרקעין , לפיכך מטעמי זהירות הוכנס במחשבון זה גם מרכיב המע"מ בכדי לתמחר עסקת נטו כוללת גם לשיערוך עסקת נטו במימוש רווח הון במכירת מניות בחברות איגוד מקרקעין ו/או חברות שחל בהן דין דומה.
המחשבון מציג תוצאות חישוב המפרטות את יתרת אחוז המניות לאחר המימוש, סך תשלום המס, ואת הסכום ברוטו - לפני מיסים - הדרוש בשקלים ובדולרים כדי לקבל את הסכום הנטו המבוקש

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח