נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תכנון מס - שילוב בין דיבידנד לשכר לבעל שליטה
בדיקת כדאיות בין משיכת דיבידנד למשיכת שכר
 
הכנסה שנתית לפני חלוקת שכר או דיבידנד
סה''כ הכנסות החייבות במס הכנסה מעבודה בשנת המס
 
הסכום שמיועד לדיבידנד מתוך סך ההכנסה החייבת במס
משיכה כדיבידנד
אחוז תשלום לביטוח לאומי ומס בריאות כעצמאי
אחוז המס על הכנסה מדיבידנד
אחוז מס חברות
 
זיכויים
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 
הטבות סוציאליות
הפרשה חודשית לקרן השתלמות
הפרשה חודשית לקופת גמל/פנסיה
הפרשה חודשית לפיצויים
 
חישוב מיסוי שכר עבודה לפי שנת מס
שנת מס

דברי הסבר: בדיקת כדאיות בין משיכת דיבידנד משולבת עם משיכת שכר

המחשבון עודכן לשנת   2024
המחשבון מיועד בעיקר למתלבטים באופן שילוב החלוקה בין משיכת רווחים בצורת דיבידנד לבין משיכת רווחים כשכר עבודה לפי מדרגות המס של אותה שנת מס רלבנטית. המחשבון יציג את הנתונים הבאים: נתוני בסיס החישוב, חישוב החבות השנתית במס לשנת המס - כשכר עבודה, הכנסה השנתית החייבת במס לפי משיכה כשכר, המס לתשלום משכר עבודה, דרגת המס השולי, אומדן נטו לאחר מס הכנסה, אומדן ביטוח לאומי ומס בריאות, אומדן נטו לאחר מס הכנסה ביטוח לאומי ומס בריאות, חישוב החבות השנתית במס לשנת המס - כמשיכת דיבידנד, הכנסה שנתית חייבת במס חברות, שיעור מס חברות, מס חברות, יתרה לאחר מס חברות, מס על משיכת רווחים כדיבידנד, מסקנות על סמך הפרמטרים שהוקלדו, מס משוער לתשלום, ואומדן הכנסה פנויה לאחר תשלום מיסים. בהתאם לבחירת המשתמש, המחשבון יציג את מרכיבי ההטבות הסוציאליות המגולמות בשכר לפי התקרה בשנת המס הרלבנטית, וסך אומדן הכנסה הפטורה ממס לרבות הטבות סוציאליות באופן משוקלל כדי לסייע בקבלת החלטה באופן משיכת הכספים.
תכנון מס נכון באמצעות מחשבון זה יכול לחסוך סכומי מס ניכרים.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח