נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון השוואה בין שתי איגרות חוב בעלות קופון אפס
 
איגרת חוב 2 איגרת חוב 1  
מחיר איגרת החוב
ערך נקוב
זמן לפדיון בימים
שיעור עמלת רכישה - באחוזים
דמי משמרת שנתיים - באחוזים
שיעור המס - מס רווח הון באחוזים
 

דברי הסבר: השוואה בין שתי איגרות חוב בעלות קופון אפס - אג"ח קופון 0

לחישוב תשואה לפדיון עבור אג"ח אחת בלבד בעלת קופון אפס ללא השוואה בין אג"חים - לחץ כאן
אג"ח ללא קופון (Zero Coupon): איגרת כזו מונפקת בניכיון, כלומר בערך הנמוך מערכה הנקוב. כמשתמע משמה אין בה קופון, והרווח של המשקיע נובע מההפרש בין מחיר ההנפקה לבין מחיר הפירעון שהוא הערך הנקוב. מק"מים הם הדוגמה הנפוצה ביותר לאג"ח ללא קופון - באג"ח מסוג מק"מ הערך הנקוב שווה ל 100.
דמי משמרת שנתיים - שיעור עמלה נוסף שעליו חתום הלקוח.
בתוצאות החישוב יוצגו נתוני החישוב לכל איגרת בנפרד, תאריך הפרעון בפועל מיום ביצוע החישוב וטבלאות שיעורי תשואה לפדיון לפי הפרוט הבא: שיעור תשואה נומינלית לפדיון ברוטו, שיעור תשואה נומינלית לפדיון נטו, שיעור תשואה נומינלית ברוטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה נומינלית נטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה אפקטיבית ברוטו לפדיון, שיעור תשואה אפקטיבית נטו לפדיון, תשואה אפקטיבית ברוטו בניכוי עמלות, תשואה אפקטיבית נטו בניכוי עמלות. לחישוב תשואה לפדיון מדוייקת לפי מספר ימים מצב קישור למחשבון מציאת מספר ימים בין שני תאריכים, כמו כן, לצורך נוחות מובאים כאן מספר הימים בכל שנה עד חמש שנים:
מספר ימים בשנה 365
מספר ימים בשנתיים 730
מספר ימים בשלוש שנים 1095
מספר ימים בארבע שנים 1460
מספר ימים בחמש שנים 1825

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח