נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםטבלת הרפורמה במס הכנסה - במס חברות - במע"מ משנת 2003 עד שנת 2020
שנת המס מס ערך מוסף
מע"מ הסטוריה
שיעור מס חברות מס
דיבידנד
שיעור מס הכנסה
מירבי ליחיד
2003 18% 36% 25% 50%
2004 החל מ 1/3/04 17% 35% 25% 49%
2005 החל מ 1/9/05 16.5% 34% 25% 49%
2006 החל מ 1/7/06 15.5% 31% 25% 49%
2007 15.5% 29% 25% 48%
2008 15.5% 27% 25% 47%
2009 החל מ 01/07/09 16.5% 26% 25% 46%
2010 החל מ 01/01/10 16% 25% 25% 45%
2011 16.0% 25% 24% 45%
2012 החל מ 01/09/12 17% 25% 30% 48%
2013 החל מ 01/06/13 18% 25% 30% 50%
2014 18.0% 26.5% 30% 50% כולל מס ייסף
2015 החל מ 01/10/15 17% 26.5% 30% 50% כולל מס ייסף
2016 17.0% 25% 30% 50% כולל מס ייסף
2017 17.0% 24% 30% 50% כולל מס ייסף
2018 17.0% 23% 30% 50% כולל מס ייסף
2019 17.0% 23% 30% 50% כולל מס ייסף
2020 17.0% 23% 30% 50% כולל מס ייסף
2021 17.0% 23% 30% 50% כולל מס ייסף
2022 17.0% 23% 30% 50% כולל מס ייסף

הערות - טבלת הרפורמה המתוכננת במס הכנסה ליחידים - מס חברות - מס ערך מוסף
מדרגות מס הכנסה באופן פרטני לכל שנת מס
הפחתת המע"מ הינה חלק מתוכנית המסים הרב שנתית שמטרתה להביא להאצת הצמיחה במשק ושבמסגרתה הופחתו בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, המסים החלים על הכנסות של יחיד והכנסות של חברות.
רשות המיסים פרסמה כי החל מ-1 ביולי 2006 יפחת שיעור המע"מ מ-16.5% ל-15.5%. ההפחתה תחול על כל העסקאות ועל יבוא טובין שמועד החיוב בגינם חל החל מיום -01/07/2006. במקביל להפחתת המע"מ, יופחת גם שיעור מס השכר המוטל על המלכר"ים ל-7.5% (מ- 8.5%) ושיעור מס השכר המוטל על מוסדות כספיים ל-15.5%.
רשות המיסים פרסמה כי החל מ-1 ביולי 2009 יעלה שיעור המע"מ מ-15.5% ל-16.5%. העלאה תחול על כל העסקאות ועל יבוא טובין שמועד החיוב בגינם חל החל מיום 01/07/2009.
החל מיום 01/01/2010 ירד שיעור המע"מ בחצי אחוז ל 16%
לטבלת הסטוריה שיעורי מס ערך מוסף לחץ כאן - מע"מ הסטוריה
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח