נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםביטוח לאומי - טבלת סכום השכר בסיסי לחישוב קצבאות
הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות 
החל ביום סכום בסיסי 1 (בש"ח) סכום בסיסי 2 (בש"ח) סכום בסיסי 3 (בש"ח) שעור השינוי באחוזים
1.01.2018 8,783 150 8,674 0.3
1.01.2017 8,757 140 8,648 --
1.01.2016 8,757 150 8,648 --
1.05.2015 8,757 150 8,648 --
1.01.2015 8,757 140 8,648 --
1.01.2014 8,757 140 8,648 1.9
1.01.2013 8,594 175 8,487 1.4
1.01.2012 8,475 173 8,370 2.6
1.01.2011 8,260 169 8,158 2.3
1.01.2010 8,074 165 7,979 3.8
1.01.2009 7,778 159 7,683 4.5
1.01.2008 7,443 152 7,352 2.8
1.01.2006 7,240 148 7,152 2.7
סכום בסיסי 1 לעדכון מענק לידה, דמי לידה, נפגעי עבודה, דמי תאונה, נכות כללית, גמלת סיעוד, מענק בר מצווה, גמלה למתנדב, מענק פטירה, וגמלאות ניידות.
סכום בסיסי 2 לעדכון קצבת ילדים (במקום נקודה מזכה)
סכום בסיסי 3 לעדכון קצבאות אחרות וחישוב הכנסה מרבית לגביית דמי ביטוח.


הערות - טבלת סכום השכר בסיסי לחישוב קצבאות

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות
שכר מינימום עדכני

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח