נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית הפריים לפי ריבית בנק ישראל - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
סכום חוב לשיערוך
 
ריבית בנק ישראלריבית הפריים מחושבת אוטמטית
 
פער הריבית משיעור ריבית הפריים
לריבית בנק ישראל יש להקליד 1.5-
 
האם להוסיף הצמדה למדד המחירים לצרכן
 
האם להציג חישוב מפורט
 
דברי הסבר: מחשבון ריבית הפריים לפי ריבית בנק ישראל - חישוב מפורט
ריבית הפריים משמשת כבסיס לחישוב מרבית הריביות בהסכמי אשראי, הלוואות, חסכונות, פקדונות בנקאיים. לפיכך מחשבון זה יכול לשמש ככלי עזר לבדיקת חישוב ריביות על פקדונות בנקאיים - לשם כך, יש להקליד בשדה פער הריבית ערך שלילי למשל 1.82-  , ואילו באם מדובר בהלוואה או משכנתא על בסיס הפריים - מחשבון זה ישמש לבדיקת חישוב ריבית הצבורה על החוב לתקופה הנקובה, לשם כך נקליד בדרך כלל ערך חיובי בגובה שיעור התוספת להלוואה המבוססת על ריבית הפריים למשל: 1.5  ,סכום התוספת יתווסף לכל התקופה המשוערכת תוצאות החישוב יהיו מפורטות בטבלה חישובית בהתאם לתקופות שינוי הריבית. לתקופות קצרות של פחות מחודש שבה הריבית עלתה פעמיים - הצמדה תתווסף רק לתקופה הראשונה לפי מדד ידוע והריבית מתווספת מיום העלאתה.
ריבית הפריים נגזרת מריבית המפורסמת ע"י בנק ישראל ומתעדכנת לפי החלטת נגיד בנק ישראל בהתאם למצב המשק ומשתנה בהתאמה. במחשבון זה כל הריביות מחושבות אוטומטית לפי התקופה המבוקשת באופן מצטבר ומחושבות כריבית דריבית. הריביות במחשבון זה מתעדכנות באופן שוטף משנת 1990 לפי פרסומי בנק ישראל הידועים בתוספת מרווח קבוע בגובה 1.5% כנוהג המסחר הבין בנקאי. להלן פרסומי ריביות בנק ישראל וריביות הפריים מהתקופה האחרונה:

תאריך תחילה ריבית בנק ישראל ריבית הפריים
04/01/2024 4.50% 6.00%
25/05/2023 4.75% 6.25%
07/04/2023 4.50% 6.00%
23/02/2023 4.25% 5.75%
05/01/2023 3.75% 5.25%
24/11/20223.25%4.75%
09/10/20222.75%4.25%
25/08/20222.00%3.50%
07/07/20221.25%2.75%
26/05/20220.75%2.25%
14/04/2022 0.35% 1.85%
10/04/2020 0.10% 1.60%
29/11/2018 0.25% 1.75%
26/02/2015 0.10% 1.60%
28/08/2014 0.25% 1.75%
31/07/2014 0.50% 2.00%
27/02/2014 0.75% 2.25%
27/09/2013 1.00% 2.50%
30/05/2013 1.25% 2.75%
17/05/2013 1.50% 3.00%
27/12/2012 1.75% 3.25%
01/11/2012 2.00% 3.50%
28/06/2012 2.25% 3.75%
26/01/2012 2.50% 4.00%
01/12/2011 2.75% 4.25%
02/10/2011 3.00% 4.50%
26/05/2011 3.25% 4.75%
31/03/2011 3.00% 4.50%
24/02/2011 2.50% 4.00%
27/01/2011 2.25% 3.75%
30/09/2010 2.00% 3.50%
29/07/2010 1.75% 3.25%
01/04/2010 1.50% 3.00%
31/12/2009 1.25% 2.75%
26/11/2009 1.00% 2.50%
27/08/2009 0.75% 2.25%
26/03/2009 0.50% 2.00%
26/02/2009 0.75% 2.25%
29/01/2009 1.00% 2.50%
01/01/2009 1.75% 3.25%
27/11/2008 2.50% 4.00%
14/11/2008 3.00% 4.50%
30/10/2008 3.50% 5.00%
12/10/2008 3.75% 5.25%
28/08/2008 4.25% 5.75%
31/07/2008 4.00% 5.50%
26/06/2008 3.75% 5.25%
29/05/2008 3.50% 5.00%
27/03/2008 3.25% 4.75%
28/02/2008 3.75% 5.25%
27/12/2007 4.25% 5.75%
נתוני ריבית בנק ישראל מעודכנים במחשבון משנת 1990
במחשבון קיימת גם אפשרות להצמדה שוטפת למדד המחירים לצרכן כדי להתאימו גם לחוזים מסחריים המבוססים על ריבית פריים בתוספת הצמדה למדד וכן לפסיקת בתי משפט המסתמכת על חוזים מסחריים המורכבים על בסיס ריבית הפריים בתוספת הצמדה למדד. בשנים האחרונות ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל מתפרסמת אחת לחודש על יד נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח