נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תשלום חוב צמוד חודשי למדד + הצמדת ריבית
 
תאריך הקמת הלוואה
 
תאריך שיערוך יתרת החוב
עד להיום
 
סכום קרן החוב / סכום הלוואה המקורי
 
החזר חודשי
 
סוג ההחזר החודשי
 
גובה הריבית באחוזים
 
תדירות הריבית: ריבית שנתית / חודשית
 
מחשבון תשלום חוב צמוד למדד + הצמדת ריבית הצמדה חודשית בריבית שנתית או חודשית לפי בחירה
מטרת המחשבון - בדיקת סך יתרת החוב הנוכחית בניכוי התשלומים החודשיים שבוצעו. תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום. כולל טבלת סיכום המציגה קרן החוב , תאריך התחלה , תאריך שיערוך יתרת החוב , הצמדה, ריבית, החזר חודשי קבוע/צמוד בהתאמה , סה"כ הפרשי הצמדה , סה"כ ריבית שנצברה , סה"כ יתרת החוב לתשלום
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה סכום החוב אינו כולל אגרות בית משפט ושכר טרחת עו"ד

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח