נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב הצמדה למדד וריבית צמודה - הצמדת ריבית והצמדת קרן שנתית
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור ריבית שנתית באחוזים
 
הערות - מחשבון הצמדה למדד והצמדת ריבית על הקרן - הפרשי הצמדה וריבית בחישוב שנתי
שיעור הריבית המקסימלי לחישוב הינו 99%, בשיעור הריבית ניתן להקליד גם ערכים עשרונים למשל 2.25.
יש לך חוב או החזר מס ? רוצה לדעת בדיוק כמה ריבית והצמדה הצטברו עד ליום התשלום בפועל ? הגעת למחשבון הנכון! המחשבון מותאם בדיוק לחישוב הריבית והצמדה של רשות מס הכנסה במחשבון זה סכום הריבית מוצמד למדד - וגם על הקרן והריבית מחושבת ריבית דריבית על הקרן שיטת חישוב זאת של הצמדה וריבית מקובלת במשרדי מס הכנסה - מס שבח מקרקעין מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה מחשבון זה משמש ככלי עזר לחישוב החזר מס וקיזוז חובות מס הכנסה / מס שבח - בריבית 4% לעניין מס שבח מכוח סעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכג 1963
שיעור הריבית שונה מ-12% ל-8% החל מ-1.7.1989
שיעור הריבית שונה ל-6% החל מיום 1.3.1991
שיעור הריבית שונה ל-4% החל מיום 15.6.1993

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח