נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון אינפלציה בישראל - מדד המחירים לצרכן
חישוב אינפלציה לפי מדד ידוע או לפי מדד בגין
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
מדד בגין / מדד ידוע
שיערוך לפי מדד בגין מתאפשר רק באם קיים
 
הערות - מחשבון אינפלציה ידועה בישראל בין שתי תקופות
המחשבון מבוסס על מדד המחירים לצרכן מתוקנן לחודש הראשון בו התפרסם המדד - ספטמבר 1951

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח