נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון עמלות לצורך תחשיב שכר בסיס מתוקנן לפיצויים
 
תעריף שכר בסיס לחודש בש"ח
סך עמלות חודש 1
סך עמלות חודש 2
סך עמלות חודש 3
סך עמלות חודש 4
סך עמלות חודש 5
סך עמלות חודש 6
סך עמלות חודש 7
סך עמלות חודש 8
סך עמלות חודש 9
סך עמלות חודש 10
סך עמלות חודש 11
סך עמלות חודש 12
אופן חישוב ממוצע עמלות
 
דברי הסבר: מחשבון שכר קובע לפיצויי פיטורין לעובדים המשתכרים לפי שעות שכר בסיס + עמלות

עמלות
עמלות הן פרמיות תמורה המשולמת לעובד מדי חודש עבור תפוקת עבודתו ועמידתו ביעדים. בית הדין קבע כי עמלות מכירה של איש מכירות מהוות רכיב שכר לכל דבר ועניין.

שכר ברוטו קובע לפיצויים פיטורין של עובד המקבל שכר בסיס + עמלות
עמלות מכירה אישיות מהוות רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה. על תוספת עמלות מכירה אישיות בשיעור מסוים מהמכירות שביצע העובד, חלה תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים הקובעת כי לצורך חישוב פיצויי פיטורים שכרו הקובע של עובד בשכר קבלני או עובד ששכרו משולם כחלק מהפדיון או לפי כמות התוצרת, יחושב בהתאם לממוצע השכר ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים. קרי, אם שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכר הבסיס לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים. לפסקי דין בסוגיה זו ראו ע"ע (ארצי) 300048/98‏ ‏ עובדיה סימן נ' הסתור בע"מ, בפני: השופט עמירם רבינוביץ, השופט שמואל צור, השופט שמואל טננבוים ניתן ביום י"ג ניסן, התשס"ב (26.3.2002). שם נקבע: "משהגענו למסקנה, שזכותו של המערער להכללת העמלה בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים מקורה בחקיקה שהיא חלק מחקיקת המגן, אין תוקף לכל ויתור של המערער על זכות זו, גם אם היה. מסקנת הדברים היא, שיש לכלול את העמלות בבסיס השכר הקובע המשמש לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, ולחשב את השכר האחרון כשכר הממוצע של 12 החודשים שקדמו לפיטורים, כאמור בתקנה 9 האמורה."

חודש שלא הוקלדו בו עמלות יגרע מחישוב הממוצע. מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורין בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, עמלות על בסיס שוטף, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח