נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פדיון ימי חופשה לעובד במשרה מלאה או חלקית או עונתית - חישוב מפורט. מחשבון לצורך תביעת עובדים שלא פדו או מימושו ימי חופשה על פי דין. ו/או לצורך תביעת מעסיקים/כתב הגנה מעסיקים שעובדיהם יצאו ליותר מידי ימי חופשה
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום יחסי עובד מעביד
 
ימי עבודה בשבוע
 
מספר שעות עבודה ביום
 
האם עבד כל השנה? שנה = לפחות 240 ימי עבודה בפועל
 
האם מתקיימים יחסי עובד מעביד במשך כל השנה
 
*אם לא - ימי עבודה מלאים במהלך שנת העבודה
 
האם לעובד יש מעסיק אחד בלבד?
 
שכר עבודה לשעה
 
תקופת החישוב
 
מספר ימי חופשה שמומשו / ניכוי ימי חופשה עבור תקופת החישוב
 
דברי הסבר: חישוב זכאות חופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי''א 1951

המחשבון מתאים לכל סוגי העובדים ומציג בטבלה מפורטת את שווי הפדיון ימי החופשה לכל שנה, סה"כ חופשה מצטברת, סה"כ שווי פדיון מצטבר, זכאות בימים על בסיס סוג העובד בכל שנה ושנה, שווי פדיון ימי החופש לפני מס - לשנה אחרונה מלאה, שווי פדיון ימי החופש לפני מס - בשנים מלאות מצטבר, שווי פדיון ימי החופש לפני מס - מצטבר כולל חלקי שנה אחרונה, הפחתת שווי ימי חופש שמומשו או נפדו, שווי סה"כ פדיון ימי חופשה לתשלום וכן במצבים חריגים יוצג הסכום שעל העובד להשיב למעסיק עקב יציאה ליותר מידי ימי חופשה מעבר לאמור בחוק.

שימו לב ! החוק מבחין בין מצב שמתקיימים יחסי עובד מעביד כל השנה לבין מצב שבו מתקיימים יחסי עובד מעביד רק בחלק משנת העבודה. זכאות חופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי (ולא על בסיס חודשי) ונקבעת בהתאם למספר הימים בהם עבד עובד באותה שנה. תוצאות החישוב מפורטות וכוללת סך ימי ותק, ותק לפי שנות עבודה, ימי עבודה בשבוע, שעות עבודה ביום עבודה, סוג יחסי עובד מעביד, זכאות בימים על בסיס סוג העובד והותק שצבר, שכר עבודה לשעה, שווי פדיון ימי החופש ברוטו לפני מס הכנסה ואופן החישוב.

עובד יכול למצוא עצמו באחד מארבעת המצבים הבאים: כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות מלאה, כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות חלקית, כאשר לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות מלאה, וכאשר לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בכל שנת העבודה עם זכאות חלקית.

פדיון ימי חופשה ישולם לעובד אך ורק עם ניתוק יחסי עובד מעביד. החוק אינו מתיר לפדות חופשה בתשלום במהלך עבודתו של העובד מכיוון שמטרת החוק הינה, שהעובד ינצל את זכותו ויצא לחופשה בפועל. *חלק של יום לא יבוא במניין הזכאות לפדיון ימי חופשה ימי העדרות שלא יבואו במנין ימי החופשה השנתית: ימי חג, חופשת לידה, ימי אבל, מילואים, תאונה , מחלה.
דינם של כספי פדיון ימי חופשה לעניין מס הכנסה וותק - על כספי פדיון ימי חופשה - חל חיוב מלא במס הכנסה. כספי הפדיון אינם מזכים בוותק לצורך פיצויי פטורים על כספי פדיון ימי חופשה לא חל דין הלנת שכר.
הפסיקה קובעת מפורשות כי במניין ימי החופשה יש לכלול עבור כל 7 ימים את ימי המנוחה השבועית, מה שאומר שאם מדובר ב 14 ימי חופשה לפי החוק לצורך חישוב פדיון נטו לעובד במשרה מלאה 5 ימים בשבוע - יהיה לפי 10 ימים. פסקי דין - עב 001584/02 , או למשל דב"ע שם/4-02 מעבדות טרבינול בע"מ נ. מועצת פועלי אשדוד פד"ע יב' 85

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח