נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ביטוח לאומי ומס בריאות - ניכויי עובד ומעסיק
 
הכנסה חודשית חייבת
 
שנת מס
 
סטטוס
 
הערות: מחשבון ביטוח לאומי ומס בריאות - ניכויי עובד מעסיק

המחשבון מחשב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור:
1. שכיר שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
2. בעל שליטה שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
3. עצמאי שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה

מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2024
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2023
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2022
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2021
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2020
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2019
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2018
מחשבון ניכויי ביטוח לאומי לשנת המס 2017

טבלת השכר הממוצע במשק של ביטוח לאומי
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח