נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב עמלות קופות הגמל - בדיקה האם שווה לך להשאיר כסף נזיל בקופת הגמל שלך?
שימוש מושכל במחשבון זה יכול לחסוך לך בין עשרות אלפי ש"ח למאות אלפי ש"ח
 
מספר שנות החיסכון
 
תשואה שנתית ממוצעת באחוזים
 
אחוז דמי ניהול שנתי
 
יתרה בקופת הגמל נכון להיום
 

דברי הסבר: חישוב עמלות קופות הגמל - בדיקה כדאיות השארת הכספים בקופת גמל נזילה

ההסדר החוקי מאפשר למנהל קופות הגמל לגבות עמלת ניהול בגובה 2% לשנה. זאת אומרת מנהלי קופות הגמל היום אינם גוזרים את פרי עמלם מהביצועים אלא בכל מקרה גם אם מדובר בניהול כושל. דבר המסביר למה כנראה לא היתה מספיק מוטיבציה למרבית המנהלים להיערך בהתאם למשבר הפיננסי הגדול שפקד אותנו ברבעון האחרון של שנת 2008.. ציבור משקיעים לא קטן כאמור, הצביע ברגליים, פדה את חסכונותיו, משך מיליארדים. ביום שתקום קופת גמל אשר תגבה עמלות רק מהרווחים , למשל 5% מהרווח - אין ספק שהדבר ישנה את התמונה , רק כך מנהלי הקופות יראו יותר איכפתיות וכי יש מישהו עם יד על הדופק המתוגמל ביחס ישיר להצלחות. אך במצב דהיום המציאות פשוט עגומה.. למרבית העמיתים אין כל הצדקה להשאיר כסף נזיל בקופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות. אין שום יתרון וגם כל הטבות המס חסרות כל משמעות ברגע שהקופה נכנסת להפסד (די בהפסד של אחוזים בודדים לקופה + דמי הניהול השערוריתיים והרי לכם הפסד בקרן). יתרה מכך, בסכומים גבוהים תוכלו להיווכח כי במרבית המקרים דמי הניהול שוחקים כליל את כל הטבת המס. ובמשך תקופת החסכון דמי הניהול יכולים אף לעבור את סך 40% מסכום החסכון ראה מאמר - קופות גמל בלוף.
מחשבון זה ממחיש באופן מפורט - את שערוריית דמי ניהול החדשים שהנך משלם למנהל הקופה באופן שנתי מצטבר - מידע שעל פי רוב יסתירו ממך ולא יספקו לך בפורמט של עמלות דמי ניהול מצטברות במהלך השנים (למעט שנת ניהול אחת) - כפי המפורט במחשבון זה - מטעמים מובנים. לפיכך יש לבדוק במחשבון זה אם שווה לך להשאיר את כספך הנזיל בקופת גמל או למשוך את הכספים.
מחשבון זה מחשב ומציג לוח חישובים מפורט לאורך שנות ההשקעה של סכום החסכון לפי הנחת תשואה שנתית ממוצעת, סכום דמי הניהול בשקלים חדשים, היתרה שלך בסוף כל שנה שהיא למעשה סכום החסכון הנותר בתום כל שנה בניכוי דמי ניהול, סכום דמי ניהול מצטברים משנה לשנה, אחוז שיעור העמלה מסכום יתרת החסכון, וכמו כן חישוב חיסכון עצמי באפיק דומה למשל קרן נאמנות, אגרת חוב ממשלתית, או לחליפין השקעה בנכס מניב ללא דמי ניהול שנתיים.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח