נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
תכנון חיסכון חודשי - כולל חישוב חסכון נטו בניכוי מס רווח הון
 
גיל התחלת החסכון
 
ריבית ריאלית שנתית
 
מספר שנים לחסכון
 
מס רווח הון על פירות החסכון באחוזים
 
סכום הפקדה חדשית לחסכון
 

הערות - מחשבון תכנון חסכון עצמאי


הגיל - יש להקליד גיל בשנים שלמות

ריבית ריאלית - הריבית הריאלית שנותנים לך בבנק

מספר שנים לחיסכון - משך תקופת החיסכון בשנים שלמות

סכום הפקדה חודשית - הסכום שמופרש מדי חודש לטובת החיסכון

בתוצאת החישוב תתקבל תוצאת התפלגות חסכון לפי אחוזים ולפי סכומים

המחשבון כשאר מחשבוני אתר זה מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת. אין להתייחס לתוצאת המחשבון כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח