נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יזמים - חישוב החלק היחסי החייב במס שבח בין זכויות תב"ע לזכויות תמ"א 38
מיסוי מקרקעין שווי זכויות הבנייה חייבות - מחשבון עזר לתמ"א 38 - חישוב מפורט
 
שווי זכויות הבניה
 
סה"כ שטח בנוי
 
סה"כ זכויות לפי תב"ע
 
סה"כ זכויות לפי תמ"א 38
 
זכויות תמ"א 38 למ"מדים במ"ר
 

דברי הסבר: שווי זכויות בנייה חייבות במס - היחס בין זכויות תב"ע לזכויות תמ"א 38

רשות המסים מחשבת את החלק החייב במס לפי שווי זכויות בנייה ולא לפי עלויות בנייה בפועל.
החישוב מוצג באופן מפורט ובשלבים: שלב א' ניטרול זכויות תמ"א פרטיות, חישוב זכויות התמ"א שעוברות לקבלן. שלב ב' ניטרול זכויות מנוצלות בגין תב"ע, חישוב זכויות התב"ע שעוברות לקבלן. שלב ג' חישוב החלק היחסי החייב במס.

תמ"א 38 - תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים - מתוקף מדינה
תב"ע - תוכנית בניין ערים - מתוקף ועדה מקומית, רשות מקומית

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח