נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון תשלום חודשי שישולם בעתיד לפי תאריך תחילת התשלום וסיום התשלום
 
שם התיק
 
מועד השיערוך
 
תשלום אנונה חודשית להיוון
 
מועד התחלת התשלום
למשל: גיל פרישה
 
תאריך סיום התשלום
למשל: תאריך פטירה ע"פ תוחלת חיים
 
ריבית שנתית להיוון
 


הערות: מחשבון היוון סכום חודשי עתידי - מדוייק עם תאריכים

מחשבון זה נועד להוון סכומים המשולמים מידי חודש שאמורים להתחיל להיות משולמים בעתיד, כגון: היוון תשלומי פנסיה, היוון פיצויים וכו'.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח