נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון סכום חד פעמי עתידי ושאינו מחזורי - היוון ימים לפי תאריכים
 
תאריך השיערוך
 
תאריך עתידי
 
סכום חד פעמי להיוון
 
ריבית שנתית להיוון
 הערות - מחשבון היוון סכום חד פעמי להיוון - היוון לפי תאריכים

מחשבון זה נועד להוון סכום חד פעמי שאינו מחזורי אשר משולם פעם אחת בלבד. בפלט החישוב יוצגו הנתונים הבאים: תשלום חד פעמי להיוון, תאריך השיערוך, תאריך עתידי, מספר ימים להיוון, מספר שנים להיוון, ריבית שנתית להיוון, כפל היוון, סכום חד פעמי מהוון. שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח