נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נכות משוקללת
חישוב סך הנכות משוקללת לצורך תחשיב הנזק
שיקלול ריבוי תאונות מלפני התאונה / האירוע / מולדות יחד נכויות עקב התאונה
 
אחוזי נכות צמיתה בעקבות התאונה / האירוע
אחוזי נכותתיאור הנכות - ניתן לערוך ולצרף כנספח לתחשיב הנזק
 
אחוזי נכויות קודמות / נכויות מולדות / נכויות קודמות לאירוע
אחוזי נכות תיאור הנכות הקודמת - ניתן לערוך ולצרף כנספח לתחשיב הנזק
 דברי הסבר: מחשבון נכות משוקללת - חישוב שיקלול ריבוי אחוזי נכויות

אם יש רק שתי נכויות יש להקליד רק שתי נכויות ובשאר השדות להשאיר אפס. אם יש שלוש נכויות יש להקליד שלוש נכויות ובשאר השדות להשאיר אפס וכך הלאה. המחשבון משקלל את כל הנכויות (לרבות אחוזי נכויות קודמות לפני התאונה) לצורך הנכות המשוקללת לתחשיב הנזק.

נכות משוקללת
חישוב אחוזי נכות רפואית עקב מספר נכויות (בעיות רפואיות שהוכרו) נעשה במצטבר, אך לא בסכימה מתימטית פשוטה של חיבור X ועוד Y.

איך מחשבים נכות משוקללת?
ראשית לוקחים את הנכות שמקנה את אחוזי הנכות הכי גבוהים. אחר כך - שיעור הנכות שנותר הופך להיות לכאורה ה-100% ממנו מורידים את הנכות הבאה, וכן הלאה. נכות זו נקראת נכות משוקללת. במחשבון נכות משוקללת זה, אין חובה להקליד לפי סדר חומרת הנכויות. המחשבון יוצר מערך ממויין אוטומטית , מחשב את הנכויות מהגבוה לנמוך ובתוצאת החישוב מציג את שיעור הנכות המשוקללת.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח