נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נזיקין - חישוב פיצוי מקסימלי לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 - תביעת שארים. חישוב גובה מענק חד פעמי מקסימלי לפי הנוסחה האמורה בחוק עבור שארי נפגעי הגזזת
 
תאריך השערוך
 
סיווג השארים
 
השכר הממוצע במשק
 
מחושב ומוצמד למדד אוטומטיתמענק שארים
 דברי הסבר: חישוב פיצוי מקסימלי לנפגעי גזזת - תביעת שארים

על–פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, מיום 1 בינואר 1995 זכאים לתשלום מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם), שנעשו בתקופה מ–1.1.46 עד 31.12.60 על–ידי גוף המוגדר בחוק. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל.
תביעת שארים - מכח סעיף 10 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994
נפגע שועדה רפואית קבעה כי מחלה גרמה למותו, תשלם המדינה לשאיריו מענק כדלקמן:
א. לבן זוג שעימו ילדים ישולם מענק חד פעמי בסכום השווה לקצבה מלאה כפול 36
ב. לבן זוג שאין עמו ילדים ישולם מענק חד פעמי בסכום השווה ל - 60% מהסכום האמור בסעיף א'
ג. לילדו של נפגע, כאשר בן הזוג אינו זכאי למענק חד פעמי כאמור בסעיפים א' ו - ב', ישולם מענק בסכום השווה ל - 60% מהסכום האמור בסעיף א'.
לחישוב פיצוי לנפגעי גזזת - תביעה רגילה - לחץ כאן

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח