נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה בניכוי 2 נקודות האחוז לצורך תחשיב לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור סעיף 8ב1
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
ריבית צמודה הריבית השנתית מחושבת אוטומטית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה רגילה
 
האם להציג חישוב מפורט
דברי הסבר: מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה בניכוי שתי נקודות האחוז לצורך תחשיב לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור סעיף 8ב1

מחשבון זה משמש כאחד ממחשבוני העזר לתחשיב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור. לחץ כאן עבור דברי הסבר: איך מחשבים פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר. כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב הריבית בהסכמים שונים. לעניין ריבית משפטית - ריבית חוקית ראה גם ע"א 001274/05 בבית משפט מחוזי תל אביב בפני כבוד השופטת רות רונן (13/2/06), נקבע כי כאשר המונח שננקט הוא "ריבית חוקית" ולא צויינה ריבית אחרת חלה ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, גם אם מהותית נטען שצריכה לחול ריבית בנקאית.
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב. מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
ההצמדה למדד ושיערוך ריבית הפיגורים - מפורטים בטבלה לכל תקופה בתוצאות החישוב מכוח סעיף 3א לחוק פסיקת ריבית והצמדה - לבית המשפט הסמכות להפחית את שיעור הריבית וההצמדה במלואה או במקצתה לפי שיקול דעתו

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח