נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תכנון מס בעניין בדיקת כדאיות - רכב פרטי או רכב מעבודה
 
פרטי שכר משכורת חודשית ברוטו לפני ניכוי מיסים - מס הכנסה וביטוח לאומי
שנת המס לבדיקת שווי רכב
שכר ברוטו
תוספת שכר ברוטו בגין ויתור על רכב / הוצאות אחזקת רכב
 
שווי רכב - עלות רכב לצורך השוואה בשווי דומה ופחת
מחיר הרכב לפי מחירון יבואן
קצב ממוצע ירידת שווי הרכב לשנה - בלאי , שחיקה וירידת ערך / פחת
 
באם הרכב נרכש לפני 01/01/2010
דרגת שווי השימוש ברכב לפי קבוצת מחיר
 
עלויות אחזקה וטיפול שוטף ברכב
ק"מ ממוצע לחודש
מחיר ליטר דלק / סולר
צריכה ממוצעת ליטר דלק לקילומטר - כולל נסיעה עירונית ופקקים
עלות ביטוח חובה לרכב - שנתי
עלות ביטוח מקיף לרכב - שנתי
עלות טסט שנתי - רשיון לרכב - משרד התחבורה רשות הרישוי
עלות שנתית ממוצעת לטיפול ותחזוקה שוטפת - כולל טיפול 10,000 ושונות
 
פרמטרים ונתונים פיננסים להשוואה כדאיות רכישת רכב חדש - השכרת רכב
ריבית זכות בנקאית על פקדונות שקליים לשנה

דברי הסבר: רכב פרטי או רכב ממקום העבודה

המחשבון לאחזקת רכב עודכן בנוגע למס השולי לשנת   2024
מחשבון זה משמש ככלי תכנון מס בעניין בדיקת החלפות והכדאיות הכלכלית העומדת בפני עובד שכיר הנדרש לבחור בין רכב פרטי לבין רכב חברה או מליסינג. כפי שניתן לראות הבדיקה הינה ספציפית לכל עובד ועובד, תלויה ברמת שכר ברוטו, בתוספת לשכר באם העובד בוחר לקבל תוספת הוצאות רכב במקום רכב מהחברה, במחיר הרכב, שווי השימוש ברכב לצרכי מס, פחת שנתי, צפי ק"מ ממוצע לחודש , עלויות אחזקה שוטפות ועוד. המחשבון מגלם ומתמחר באופן אוטומטי את נתוני המס הרלבנטיים והספצפיים לפי נתוני הקלט שהקולדו עבור העובד השכיר. בחישובי קבלת רכב ממקום העבודה התחשיב מבוסס על כך שהדלק, ביטוח, טסט לרכב ואחזקה משולמים באופן שוטף ע"י המעביד. תשלומים למל"ל - ביטוח לאומי ומס בריאות מחושבים 12% מהברוטו. המחשבון מחשב גם את עלות אחזקת רכב ממוצעת שנתית עבור ק"מ אחד.
שווי השימוש ברכב - יחושב אוטומטית על סמך שנת מס וקבוצת מחיר.
*הוצאות החזקת רכב - הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים תיקון הרכב והחזקתו וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו, לרבותהוצאות חניה שאינן במקום העיסוק הקבוע, מקום שבו מנהל הנישום באורח קבע את עיסוקו או בסמוך אליו.
רכב - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, למעט רכב עבודה ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ 3,500 ק"ג. הרכבים הבאים אינם נכנסים לתחולת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה 1995, (להלן: "התקנות"):
1. רכב עבודה כהגדרתו בתקנות 
2. רכב תפעולי כהגדרתו בתקנות 
3. טרקטור 
4. אופנוע שסיווגו אינו L3 
5. אוטובוס 
6. מונית 
7. מיניבוס 
8. רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג. 
החל מיום 01/01/2010 משתנה שיטת הקבוצות לשיטה הלינארית
רצ"ב קישור לצורך חישוב שווי שימוש ברכב לפי השיטה הלינאית החדשה
מחשבון זה כשאר המחשבונים מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח