נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שווי שימוש ברכב החל משנת 2010 - לצורך גילום חודשי בשכר העובד
 
שנת רכישת הרכב
 
מחיר מחירון יבואן הרכב ביום הרכישה
 

דברי הסבר: שווי שימוש חודשי ברכב החל משנת 2010 לצורך גילום בשכר העובד
החל מיום 01/01/2010 מיושמת שיטת שווי שימוש ברכב באופן לינארי. שיטה חדשה זו מחליפה את השיטה בה שווי שימוש ברכב נקבע לפי הקבוצה שאליה השתייך מתוך שבע קבוצות השימוש ברכב. עקב שווי הגילום שהינו מרכיב משמעותי המפחית את שכר הנטו - כדאי לכל עובד לערוך בדיקת כדאיות בין רכישת רכב באופן עצמאי או קבלת רכב חברה בהתאם לאופי השימוש ברכב והערכת הפרמטרים המובאים במחשבון הבא - בדיקת כדאיות רכב פרטי או רכב מהעבודה בדיקה מושכלת זו עשויה לתרום בקבלת החלטה כלכלית מהותית שתהיה בה כדי להוסיף או לגרוע לשכר העובד סכומים מצטברים נכרים במהלך השנים. למידע נוסף מצ"ב טבלת מידע - שווי השימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח