נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב שנות פריסה מותרות לפי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום עבודה
 
מספר שנות חופשה ללא תשלום
 
דברי הסבר: חישוב שנות פריסה לפי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה

מחשבון זה מבצע חישוב שנות פריסה אשר יותרו לנישום מכוח סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה. פריסה הינה כלי שנועד להקטין את החבות במס בעת פרישה. על כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה עד שש שנים, שעור המס בפועל יהיה לפי הכנסת הפורש בכל שנה אם תהיה לו. שעור המקדמה בפועל יקבע על פי פקיד השומה.

מעבר לסימולטור תכנון מס - פריסה - פריסת החבות במס הכנסה עקב פרישה / פיטורין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח