נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון דמי הבראה הסכמים קיבוציים ענפיים - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך שיערוך הזכאות
 
אחוז משרה
 
ענף לפי הסכם קיבוצי
 
תעריף דמי הבראה ליום עבודה לפי שנים
 
דברי הסבר: חישוב דמי הבראה במגזר הציבורי

המחשבון מחשב את סה"כ ימי הותק, סה"כ שנות עבודה - ותק בשנים, ימי זכאות לדמי הבראה, שווי דמי הבראה למשרה מלאה, שווי דמי הבראה מתואם לפי אחוז משרה. במקרים בהם העובד עבד פחות משנתיים המחשבון מציג גם את אופן חישוב הזכאות לדמי הבראה בשנה השניה וזאת באם לא שולמו דמי הבראה על חלק עבודה בשנה הראשונה לפי החלק היחסי של הזכאות. כל החישובים מפורטים כולל פירוט חישוב דמי ההבראה - בתוצאת החישוב תופיע טבלת הזכאות לימי הבראה על פי הסכמים קיבוציים ענפיים בסקטור הציבורי.
זכויות עובדי המגזר הפרטי נחותות יותר מעובדי המגזרים האחרים הן בתעריף דמי הבראה ליום עבודה והן במספר ימי הזכאות.

טבלת זכאות לימי הבראה על הסכמים קיבוציים ענפיים
ותק בשנים ימי זכאות
לעובדים במגזר
הציבורי
ימי זכאות
עובדי מוסדות
ההסתדרות
השוואה לעובדי
המגזר הפרטי
ימי זכאות
עובדי מדינה
תקשי"ר
ימי זכאות
עובדי המרכז
לשלטון מקומי
1 7 9 5 7 9
2-3 7 11 6 7 9
4 9 11 7 9 9
5-10 9 12 7 9 9
11-15 10 13 8 10 10
16-19 11 14 9 11 11
20 12 14 10 12 12
21-24 12 15 10 12 12
25 ואילך 13 15 10 13 13


דמי הבראה משולמים לאחר תום שנת עבודה מלאה לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה ולפי מספר שנות ותק במקום העבודה דמי ההבראה ענפיים משולמים בחודשים יוני או יולי . דמי ההבראה כאמור, משולמים לפי החלק היחסי למשרת העובד, דהיינו עובד שעובד חצי משרה (50% משרה) יהיה זכאי לקבל 50% מדמי ההבראה לפי הותק וימי הזכאות.

קישורים רלוונטים:
מחשבון דמי הבראה לפי אחוז משרה - לחץ כאן
חישוב דמי הבראה במגזר הפרטי לפי שעות - לחץ כאן
חישוב דמי הבראה במגזר הציבורי - לחץ כאן
טבלת דמי הבראה שנתית לפי צו הרחבה


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח