נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס הכנסה - חישוב החבות השנתית במס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית
 
הכנסה שנתית חייבת שאינה מעבודה
 
שנת מס
 
סטטוס
 
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 
האם הנישום מעל גיל 60
 
דברי הסבר: מחשבון מס הכנסה - בדיקת החבות במס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית

שכר שאינו מעבודה: הכנסה פאסיבית, שכר מדמי שכירות נכסים מסחריים, תגמולים וכדומה
המחשבון מציג את סך ההכנסה השנתית החייבת שאינה מיגיעה אישית, הכנסה חודשית ממוצעת , סך המס לתשלום השנתי לשנת המס המבוקשת ללא נקודות זיכוי, גובה שווי נקודת זיכוי לאותה שנת מס מבוקשת , נקודות זיכוי חודשיות , סה"כ שווי נקודות זיכוי שנתיות, סה"כ מס הכנסה שנתי לתשלום כולל נקודות זיכוי , הכנסה שנתית בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , הכנסה חודשית ממוצעת בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , ממוצע מקדמת מס חודשית כולל נקודות זיכוי ואת דרגת המס השולי (שיעור מס שולי) בהתאם לאותם דרגות מס שולי באותה שנת מס מבוקשת, הכל בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה - כולל פרסום בתוצאות החישוב את טבלת מדרגות המס לשנת המס שעבורה נערך חישוב שיערוך חבות המס - מדרגות מס שנתיות ומדרגות מס חודשיות, לרבות שיעור המס לכל מדרגת מס לאותה שנת מס שנערך עבורה חישוב המס.


מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2022
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2021
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2020
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2019
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2018
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2017
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2016
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2015
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2014
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2013
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2012
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2011
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2010
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2009
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2008
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2007
מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2006

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח