נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שווי זכויות הבניה לצורך מס רכישה עבור קבלנים בפרוייקט תמ"א 38 - חישוב מפורט
כולל חישוב מס רכישה בגין זכויות הבנייה לצורך שומה עצמית
 
שווי דירה קיימת בש"ח
 
מספר חדרים בדירה קיימת
 
עלות מופחתת למטר מרובע
 
שטח הדירה במטרים מרובעים
 
מספר דירות קיימות טרם הבניה
 
שטח זכויות הבניה במ"ר לדירות החדשות
 
מע"מ
 
רווח יזמי
 
הנחה מיוחדת לשומה בהסכמה בסמכות מפקח
 
האם יבנו ממ"דים
 

דברי הסבר: חישוב שווי זכויות בנייה ומס רכישה לפרוייקט תמ"א 38

למחשבון זה יש חשיבות גבוהה לעוסקים המקצועיים בעניין תמ"א 38 בכל הקשור להגשת שומה עצמית בה נדרשים להציג את דרך חישוב זכויות הבנייה. מכאן מחשבון מפורט זה משמש גם ככלי שימושי לצורך השגה ו/או הגשת ערר. המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את דרך החישוב של סה"כ שווי זכויות הבניה בבניין יש לצרף את פלט החישוב לשומה העצמית בהגשה לרשות מס שבח מקרקעין.
שווי דירה - ישוערך על בסיס עסקאות בקרבת הבניין ו/או דירות שנמכרו בבניין.
שטח זכויות הבנייה במ"ר - שטח המופיע בהיתר הבנייה אשר מוקצה לבניית הדירות ושאושר לבנייה.
ממד"ים- באם יבנו ממ"דים השטח שלהם יגרע משטח זכויות הבניה ויקטין את מס הרכישה.
הנחה מיוחדת לשומה בהסכמה בסמכות מפקח - בהתאם לנסיבות.
בעסקות שיש בהן גם זכויות מתוקף תב"ע העזר במחשבון חישוב החלק החייב בין זכויות תמ"א לזכויות תב"ע

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח