נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון פיצויי שמשולם מספר פעמים עד תוחלת חיים של התובע
 
שם התיק
 
המוצר
 
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
תאריך הלידה של התובע
 
שווי המוצר
 
תוחלת חיים
 
רכישת המוצר כל מספר שנים
 
שיעור שינוי שנתי במחיר המוצר
לרכישת מוצר דומה וחדש
 
ריבית שנתית להיוון
 


הסבר: היוון פיצוי לתשלום חוזר כל מספר שנים (למשל, פיצויי עבור אביזרי ניידות לנכה)

המחשבון מבצע היוון סכום פיצויי שאמור להיות משולם מספר פעמים (ללא מגבלת שנים) עד גיל תוחלת החיים של התובע. מחשבון זה נועד להוון פיצויים שאמורים להתחיל להיות משולמים בעתיד כל מספר שנים לצורך רכישת מוצר מתבלה. למשל: עבור החלפת רכב נכה חדש, כיסא גלגלים ידני חדש, כיסא גלגלים ממונע חדש, מזרון אוויר חשמלי למניעת פצעי לחץ, קביים קנדיות, כריות ספוג למניעת פצעי לחץ, מזרון ספוג סטנדרטי ("תבנית ביצים"), פרוטזה וכדומה. שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי.

למחשבון היוון פיצוי שמשולם כל תקופה אך עם מגבלת שנים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח