נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב ריבית אפקטיבית ונומינלית
 
ריבית לחישוב
 
תדירות
 
סוג הריבית לחישוב
 
דברי הסבר: מהי הריבית האמיתית על ההלוואה

ריבית אפקטיבית - שיעור הריבית התקופתי , המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה. למעשה, חישוב הריבית האפקטיבית לוקח בחשבון את מועדי חיוב הריבית על ידי ייחוס שיעור הריבית לתקופת ההלוואה, תוך הכללת המרכיב של ריבית דריבית. אם תשלום הריבית ייעשה בתום שנה, אזי הריבית האפקטיבית תהיה זהה לריבית השנתית, אם תשלומי הריבית נעשה בתדירות תקופתית הנמוכה משנה (שבועי ,חודשי, רבעוני, וכו') אזי ייעשה חישוב של ריבית דריבית שיגרום לריבית האפקטיבית להיות גבוהה יותר.

ריבית נומינלית - הריבית הנקובה במסמכי מתן ההלוואה, ללא התחשבות במועדי חיוב הריבית. באם הריבית הנומינלית נקובה לתקופה של שנה ואילו תשלומי הריבית נקבעו לתקופות חודשיות , שבועיות או רבעוניות - תשלום הריבית בפועל יהיה גבוהה יותר מאחר שהוא ישא את חישובי הריבית דריבית - כך שבפועל התשלום יתבצע לפי הריבית האפקטיבית.


המחשבון מבוסס על עקרון תדירות תשלום הריבית - שבועית - חודשית - רבעונית - שנתית.

מחשבונים רלוונטיים:
טבלאות אינפלציה בישראל
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח