נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים בישראל
מחשבון עזר עבור קבלנים - קבלני דירות מגורים
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך בש"ח
 

דברי הסבר: מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בישראל משנת 1990
מחשבון זה הינו מחשבון עזר לקבלנים (קבלני דירות מגורים) המצמידים בחוזה המכר את התשלומים למדד מחירי תשומות הבנייה למגורים.

הגדרת מדד תשומות הבנייה - המדד מודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.
החל באוגוסט 2011 , המדד מתפרסם במתכונת מעודכנת ומוצג על בסיס חדש: יולי 2011 נקודות. המדד המעודכן מבוסס על תוצאות סקר חדש של הוצאות על בניינים, שבנייתם הסתיימה בשנת 2008 , לאחר התאמת ההוצאות למחירי יולי 2011 , שהנו תקופת הבסיס החדשה של המדד המעודכן.
השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

שים לב: חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש במקדמי קשר. המדדים על בסיסים שונים מתייחסים בדרך כלל להרכבים שונים של סל, לשיטות מדידה שונות ומעודכנות ולשינויים אחרים.

מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2012 נקבע לפי בסיס יולי 2011 מקדם הקשר = 1.323
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2011 נקבע לפי בסיס ינואר 2004 מקדם הקשר = 2.048
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2003 נקבע לפי בסיס ינואר 1992 מקדם הקשר = 49.091
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 1991 נקבע לפי בסיס אוקטובר 1983 מקדם הקשר = 176.512

להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש (ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מתייחס לחודש הקודם. לדוגמא: מהתאריך 16 ביולי עד לתאריך 15 באוגוסט המדד מתייחס למדד חודש יוני (שפורסם ב-15 ביולי).

מחשבונים רלוונטיים:
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח