נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא ריבית
מחשבון מדד המחירים לצרכן
 
בעניין
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
הסכום לשיערוך - יוקלד לפי סוג המטבע
המקורי ביום תחילה בעבר
לירות / שקלים ישנים / שקלים חדשים

מחשבון הצמדה למדד והמרת מטבע ישראלי - המרת לירה ושקל ישן לש"ח

לחישוב המרת מטבע ישראלי לירה/שקל ישן לשקל חדש ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן - לחץ כאן
המחשבון מבצע הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא תוספת ריבית עד יום 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש

מחשבונים רלוונטיים:
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח