נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון המרת מטבעות ישראלים - המרת לירות/שקל ישן לשקלים חדשים
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
מחשבון המרת מטבע ישראלי - המרת לירה ושקל ישן לש"ח
לחישוב המרת מטבע כולל הצמדה למדד המחירים לצרכן: לירה - שקל ישן - שקל חדש - לחץ כאן
עד 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה. בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן. אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש.


מחשבונים רלוונטיים:
טבלאות אינפלציה בישראל
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח