נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית מצטברת חודשית/שנתית - ריבית דריבית ללא הצמדה למדד
 
בעניין:
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
סכום החוב
 
שיעור הריבית באחוזים
 
ריבית חודשית / שנתית
 
צבירת ריבית חודשית / שנתית
 
דברי הסבר: ריבית דריבית - חוב או ריבית זכות שאינה צמודה למדד
שימוש במחשבון מיועד בעיקר לבדיקת הלוואות לא צמודות למדד אשר ניתנו לתקופות שונות בריבית קבועה. כמו כן, ניתן לשערך הכנסות צפויות עתידיות מהלוואות נושאות ריבית ו/או פקדונות בעלי ריבית אך ללא הצמדה.
בהקלדת נתוני החישוב יש לשים לב:
א. קרן החוב לא מוצמדת למדד
ב. סוג הריבית שבוחרים לשיערוך ריבית חודשית או ריבית שנתית
ג. סוג צבירת הריבית - חודשית או שנתית
שיעור הריבית המקסימלי לחישוב הינו 99%, בשיעור הריבית ניתן להקליד גם ערכים עשרונים למשל 2.25.
המחשבון מבצע חישוב ריבית דריבית (ריבית מצטברת): ריבית המחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת - כלומר גם על צבר הריבית התקופתית.
בתוצאות החישוב תוצג טבלה מפורטת בה יוצגו מספר התשלומים, תאריך כל תשלום, ימים בין תקופות צבירת הריבית, סכום הריבית , סה"כ חיוב תקופתי תאריך תחילה , תאריך סיום, סוג הריבית חודשית או שנתית , סכום שיעור הריבית, קרן החוב, סה"כ על חשבון ריבית, סה"כ החוב. כמו כן, נוסחת חישוב הריבית מפורטת בתוצאות חישוב.

מחשבונים רלוונטיים:
טבלאות אינפלציה בישראל
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח