נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תביעת היוון זכויות סוציאליות לקרן השתלמות שלא הופרשו על ידי המעסיק - חישוב מפורט
 
תיק / נספח כתב תביעה
 
תאריך תחילת חישוב
 
תאריך סיום יחסי עובד מעסיק
 
שיעור הפרשות המעסיק לפי חוזה אישי/הסכם קיבוצי
(שיעור הפרשות העובד יחושב אוטומטית כמשלים ל 10%)
 
החלק שלא הופרש כדין
 
ריבית היוון
 
אחוז דמי ניהול
 
שכר בסיס חודשי ברוטו קובע לקה"ל
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
 

דברי הסבר: חישוב היוון זכויות סוציאליות לקרן השתלמות שלא הופרשו על ידי המעסיק

שיעור הפרשות לקה"ל - הפרשות חודשיות שוטפות מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי לקרן השתלמות.

היוון זכויות קה"ל - באם המעסיק לא הפריש את חלקו אזי בפני המועסק עומדות שתי אפשרויות, האחת - שהמעסיק יפריש את מלא הסכומים המלאים שלא הפריש לקרן ההשתלמות או לחליפין לתבוע את שווי הזכויות הסוציאליות שלא שולמו בבית הדין לענייני עבודה שזו החלופה הריאלית יותר בשל משבר אמון בין המעסיק לעובד. אך באם בחר בדרך זו למעסיק תהיה הזכות להוון את התשלומים בהתחשב בפרמטרים המצורפים ולנכות את שווי דמי הניהול המקובלים שהיה על העובד לשלם לקרן ההשתלמות. פלט החישוב הינו מפורט ומותאם להגשה בבית הדין לעבודה.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח