נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב שווי שירותי הבנייה למיסוי במס שבח
מיסוי מקרקעין - מחשבון עזר לצורך מיסוי עסקאות קומבינציה
 
עלות בנייה למטר מרובע
 
שטח זכויות הבניה במטרים מרובעים החייב במס
סך גודל הדירות במ"ר שנשארות לבעל הקרקע
אם הזכויות הינן 1000 מ"ר ואחוז הקומבינציה 60%
יש לרשום 400
 
מע"מ
 
רווח יזמי
 

דברי הסבר: שווי שירותי בנייה לצורך מיסוי עסקת קומבינציה
בעסקת קומבינציה חלקית, בעל הקרקע משלם היטל השבחה, מע"מ ומס שבח על שווי שירותי הבנייה. שווי שירותי הבנייה ימוסו במס שבח לפי לינארי רגיל - מחשבון מס שבח. באם היזם לוקח על עצמו את תשלום מס שבח - חישב מס השבח יבוצע לפי מחשבון מס שבח גילום מלא. מקרה חריג לפי 49א.א.1 - עסקת קומבינציה - על הקרקע דירה יחידה מזכה של המוכר

זהירות! למרות שבעסקת קומבינציה מקובל למסות לפי שווי שירותי הבנייה, לרשות המיסים יש את הזכות למסות לפי הערך השמאי הגבוה מביניהם.

שטח שירותי הבנייה במ"ר החייב במס שבח - שטח בנייה במסגרת תב"ע ו/או הקלות לפי תוכניות מאושרות. בעסקות שיש בהן זכויות מתוקף תמ"א38 העזר בחישוב החלק החייב בין זכויות תמ"א לזכויות תב"ע

הערה חשובה - על פי הדין, החבות במיסוי (מס שבח, מע"מ, היטל השבחה) הינה על המוכר, בעל המקרקעין. לכן, באם הנך עו"ד המייצג בעלי קרקעות, חשוב להבטיח בחוזה בנוסף לערבויות ולכתבי השיפוי ביטחונות כספיים, בחשבון פקדון, חשבון נאמנות עם הרשאה מתאימה להבטחת תשלומי כל המיסים החלים על העסקה לרבות מס שבח, מע"מ והיטל השבחה שבלעדיו לא ניתן לקבל היתר בנייה. בעסקאות שבהן היזם נדרש או ידרש למימון - חובה עליך כעו"ד לבדוק את אישור הבנק המלווה ולצרף להסכם את האישור העקרוני שניתן ליזם.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח