נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון משכנתא משולבת ריבית משתנה צמודה + משכנתא בריבית קבועה צמודה
 
סכום ההלוואה / משכנתא
תמהיל ריבית משתנה בהלוואה / במשכנתא
תקופת ההלוואה בשנים
שיעור ריבית קבועה - על חלק ההלוואה שאינו בריבית משנה
שיעור ריבית על חלק צמוד ריבית משתנה בהלוואה
דלתא ריבית משתנה - שיעור עלייה ממוצע בריבית משתנה
קצב שינוי ממוצע בריבית משתנה בשנים
האם קרן ההלוואה שאינה בריבית משנתה צמודה למדד
האם קרן ההלוואה בריבית משנתה צמודה למדד
סוג החזר מרכיב הלוואת הריבית הקבועה במשכנתא
סוג החזר מרכיב הלוואת הריבית המשתנה במשכנתא
שיעור אינפלציה ממוצעת שנתית חזויה
 
את הפרטים הבאים יש למלא רק אם קיימת למשכנתא תקופת גרייס/בוליט כהלוואת גישור
האם קודמת למשכנתא זו הלוואת גרייס?
תקופת הגרייס/בוליט בחודשים
קל"צ - האם קרן הגרייס צמודה למדד?
שיעור הריבית
שיעור אינפלציה ממוצעת שנתית חזויה בתקופת הגרייס

דברי הסבר: בניית תמהיל משכנתא משולבת ריבית משנה פלוס משכנתא בריבית קבועה וריבית צמודה
בהתאם להנחיית בנק ישראל החל מיום 5/5/2011, רכיב ההלוואות לדיור בריבית משתנה מוגבל לשליש מסך ההלוואה לדיור.
מחשבון זה מיועד לשימוש עבור מומחי/יועצי משכנתאות - מאפשר לבחון ולהציג ללקוח יתרונות וחסרונות של שילוב הלוואת משכנתא עם ריבית משתנה ומשכנתא עם ריבית קבועה או ריבית צמודה. יועץ המשכנתאות יציג ללקוח את השפעת שינוי הריבית המשתנה, בחינת קצב שינוי בריבית המשתנה בשיטות החזר שונות (קרן שווה/שפיצר) ומציאת תמהיל משכנתא אופטימלי. מחשבון משכנתאות זה הינו מיוחד במינו - מחשבון חובה לכל יועץ משכנתאות הנדרש לבנות תמהיל אופטימלי למשכנתא המורכבת מסוגי הלוואות שונות (הלוואת ריבית משתנה + הלוואה בריבית קבועה) עם ריביות שונות צמודות ולא צמודות למדד (קל"צ). המחשבון מציג לוח סילוקין מפורט לאופן בו הנך מרכיב תמהיל את המשכנתא המבוקשת תוך כדי התחשבות במגבלת בנק ישראל על תמהיל מרכיב הריבית המשתנה. המחשבון מאפשר לבחון את המשכנתא גם באופן בו משולמת תחילה ריבית על סכום ההלוואה במתכונת גרייס כהלוואת גישור. כמו כן, המחשבון מאפשר לבדוק את שיטת החזר המשכנתא בתנאי אינפלציה - קרן שווה או שפיצר או תמהיל משכנתא מסוג קל"צ.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - ריבית משתנה צמודה + ריבית קבועה צמודה + גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - גרייס שפיצר - קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון משכנתא הלוואה - רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד - בדיקת נכונות החיובים וההחזרים בגין משכנתא שהוקמה בעבר
מחשבון משכנתא - חישוב גובה הפיגורים המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח