נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון רגישות משכנתא לגובה תשלום החזר התחלתי של המשכנתא
 
סכום ההלוואה
 
תקופת ההלוואה בשנים
 
שיעור ריבית
 
דלתא ריבית בנקודות האחוז - (הפרש ריבית בין 2 עמודות בטבלה)

דברי הסבר: מחשבון רגישות משכנתא - החישוב מתבסס על לוח סילוקין שפיצר

המחשבון מייצר אוטומטית טבלת רגישות משכנתא בסביבת הריבית ומשך השנים להחזר המשכנתא. כך במקום לבצע חישובים רבים (הקלדת ריביות שונות ומשך תקופת הלוואה שונות) מחשבון זה יפרוש בפניך טבלת רגישות בה יוצגו באופן מסודר סדרת החזרים שוטפים לפי ריביות ותקופות החזר שונים בסביבת המשכנתא המבוקשת. בתוצאות שיוצגו לפניך, הצבע האדום מציין את שיעור הריבית, הצבע הכחול מספר שנים למשכנתא - המפגש בין הריבית למספר השנים הוא סכום החזר המשכנתא לכל ריבית ותקופת ההחזר בהתאמה - לפי שפיצר.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - ריבית משתנה צמודה + ריבית קבועה צמודה + גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - גרייס שפיצר - קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון משכנתא הלוואה - רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד - בדיקת נכונות החיובים וההחזרים בגין משכנתא שהוקמה בעבר
מחשבון משכנתא - חישוב גובה הפיגורים המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח