נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
לוח סילוק הלוואת בלון - בוליט - גרייס - חישוב מפורט
 
סכום ההלוואה
 
תקופת ההלוואה בשנים
 
תדירות ההחזר
 
שער הריבית
 

דברי הסבר: מחשבון לוח סילוק הלוואת בלון מפורט - לוח סילוקין גרייס על הקרן

הלוואת בלון - גרייס - בוליט Ballon Loan - הלוואה בה בתקופת ההלוואה משולמים רק תשלומים על חשבון ריבית (לרבות הפרשי הצמדה בגין הריבית בתקופת ההלוואה) ואילו הקרן נפרעת בתום תקופת ההלוואה. הלוואת בלון נקראת גם הלוואת גרייס על הקרן - Grace Loan, או הלוואת גישור והיא ניתנת כשלוקח ההלוואה עתיד לקבל סכום כסף במועד ידוע המתוכנן לסוף ההלוואה. גרייס ההלוואה או "תקופת חסד" בהלוואה (grace = חסד) תקופה אשר בה נדחים חלק מתשלומי קרן ההלוואה או הריבית על ההלוואה / משכנתא, לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה, בדרך כלל, כדי להקל על הלווה. התשלומים הנדחים ייפרעו בתשלום חד-פעמי בתום תקופת החסד של ההלוואה / משכנתא. הלוואת בלון ניתנת בדרך כלל לתקופות קצרות.

המחשבון כשאר מחשבוני האתר מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - ריבית משתנה צמודה + ריבית קבועה צמודה + גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - גרייס שפיצר - קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון משכנתא הלוואה - רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד - בדיקת נכונות החיובים וההחזרים בגין משכנתא שהוקמה בעבר
מחשבון משכנתא - חישוב גובה הפיגורים המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח