נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון בניית תמהיל משכנתא מורכבת - בנה לך משכנתא תוך שילוב סוגי הלוואות שונות
בניית תמהיל משכנתא המורכב מסוגי הלוואות שונות - תקופות החזר שונות וריביות שונות
מחשבון חובה לכל יועץ משכנתאות לצורך בניית תמהיל משכנתא אופטימלי - חישוב מפורט
 
הלוואת בוליט הלוואת קרן שווה הלוואת שפיצר  
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
תדירות ההחזר
שיעור הריבית
 

דברי הסבר: בניית תמהיל משכנתא מורכבת - שילוב סוגי הלוואות שונות

מחשבון זה מאפשר לך לבחון שילוב של הלוואות בשיטות החזר שונות. מחשבון משכנתאות זה הינו מיוחד במינו - מחשבון חובה לכל יועץ משכנתאות הנדרש לבנות תמהיל אופטימלי למשכנתא המורכבת מסוגי הלוואות שונות לתקופות שונות עם ריביות שונות. המחשבון מציג לוח סילוקין מפורט לסוגי ההלוואת הנהוגות והשכיחות בבנקים למשכנתאות: שפיצר, קרן שווה ובוליט - זה לצד זה. ניתן להעזר בו גם למקרים בהם קיימת התלבטות בין משכנתא על בסיס לוח סילוקין שפיצר או על בסיס לוח סילוקין קרן שווה. ביתר המקרים אפשרי לבחור שיעור ריבית שונה, משך תקופת החזר שונה ואף סכומי החזר שונים.
הלוואת שפיצר - לוח סילוקין שפיצר - בלוח סילוקין על פי שיטת שפיצר התשלום התקופתי המורכב מתשלום על חשבון קרן + ריבית הינו קבוע, אך בכל תשלום הן מרכיב הריבית והן מרכיב הקרן משתנים. כל החזר כולל תשלום ריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה והתשלום החודשי פחות הריבית מהווה את ההחזר על חשבון הקרן. ככל שחולף הזמן, בתשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר על חשבון הקרן, ומרכיב הריבית קטן.
הלוואת קרן שווה בלוח סילוקין קרן שווה ההחזר על חשבון קבוע בכל התשלומים, וגובהו שווה לסכום ההלוואה (הקרן) מחולק במספר תשלומי ההחזר. לסכום קבוע זה מוסיפים בכל תקופה (ממועד תשלום אחד למשנהו) את הריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה, והתוצאה היא סכום התשלום לתקופה זו. במהלך פרעון ההלוואה פוחת בהדרגה סכום כל תשלום, מאחר והריבית הנוספת לסכום הקבוע יורדת במקביל לירידת סכום הקרן שנותרה לפרעון.
הלוואת בוליט - הלוואת בלון - גרייס Ballon Loan - הלוואה בה בתקופת ההלוואה משולמים רק תשלומים על חשבון ריבית (לרבות הפרשי הצמדה בגין הריבית בתקופת ההלוואה) ואילו הקרן נפרעת בתום תקופת ההלוואה. הלוואת בלון נקראת גם הלוואת גרייס על הקרן - Grace Loan, או הלוואת גישור והיא ניתנת כשלוקח ההלוואה עתיד לקבל סכום כסף במועד ידוע המתוכנן לסוף ההלוואה. גרייס ההלוואה או "תקופת חסד" בהלוואה (grace = חסד) תקופה אשר בה נדחים חלק מתשלומי קרן ההלוואה או הריבית על ההלוואה / משכנתא, לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה, בדרך כלל, כדי להקל על הלווה. התשלומים הנדחים ייפרעו בתשלום חד-פעמי בתום תקופת החסד של ההלוואה / משכנתא. הלוואת בלון ניתנת בדרך כלל לתקופות קצרות.
שער הריבית - ריבית ריאלית שנתית.

המחשבון כשאר מחשבוני האתר מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - ריבית משתנה צמודה + ריבית קבועה צמודה + גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - גרייס שפיצר - קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון משכנתא הלוואה - רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד - בדיקת נכונות החיובים וההחזרים בגין משכנתא שהוקמה בעבר
מחשבון משכנתא - חישוב גובה הפיגורים המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח