נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית פיגורים החשב הכללי ריבית - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
ריבית פיגורים חשכ"ל
מחושבת אוטומטית ותוצג באופן מפורט
 
האם להוסיף ריבית גם ביום התשלום האחרון ?
 
דברי הסבר: ריבית פיגורים החשב הכללי - חישוב מפורט

באם תאריך סוף תקופה הוא גם יום התשלום - ברירת המחדל היא שלא תתווסף בגינו הריבית, המשמעות הינה שאת הריבית יש לשלם רק עבור ימי האיחור התשלום בפועל. בנתוני הקלט קיימת אפשרות להוספת הריבית גם ביום התשלום האחרון.

אופן חישוב חבות ריבית החשב הכללי על פי הוראת קביעת שיעורי ריבית מספר 3.1.1 שפורסמה ביום 1.8.2008 על ידי החשב הכללי, כאמור בסעיף 4.4.1, כדלהלן: חבות הריבית תחושב על בסיס רבעוני קלנדארי - הריבית המצטברת בתום 3 חודשים תתווסף לקרן, והסכום המצרפי יהווה את הבסיס החדש לחישוב חבות הריבית.

הריבית מחושבת לפי מספר הימים בכל שנה ושנה בפועל (365 , 366)

רמת דיוק הריבית הינה עד 4 ספרות לאחר הנקודה והמצטברת מוצגת לפי 2 ספרות לאחר הנקודה.

יש לשים לב להבדל בין מחשבון זה לבין מחשבון ריבית פיגורים חוק פסיקת ריבית והצמדה בשניהם הריבית נקבעת על פי החשב הכללי , אך במחשבון לפי חוק ריבית והצמדה. הריבית נקבעת אחת לרבעון! ואילו במחשבון זה הריבית נקבעת בכל תקופה בה נגיד בנק ישראל משנה את הריבית - וזה שוני מהותי הן בשיעור הריבית והן בתדירות עדכון הריבית. ריבית החשב הכללי מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה
לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל. ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל מתפרסמת בדר"כ אחת לחודש על ידי נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש.
ריבית הפיגורים = ריבית פריים + 6.5% שנתית.

מחשבוני ריבית החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית
  2. מחשבון ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית
  3. מחשבון ריבית שקלית לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית
  4. מחשבון ריבית מטבע חוץ לפי פסיקת ריבית

מחשבוני ריבית החשב הכללי נוספים:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי
  2. מחשבון ריבית פיגורים החשב כללי
  3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
  4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית

מחשבון ריבית והצמדה למחצית התקופה:
  1. מחשבון ריבית והצמדת תשלומי עבר למחצית התקופה לצורך שיערוך פיצויי עבר


ריבית פיגורים חשכ"לתקופה
12.50%מיום 04/01/2024
12.75%מיום 25/05/2023
12.50%מיום 07/04/2023
12.25%מיום 23/02/2023
11.75%מיום 05/01/2023
11.25%מיום 24/11/2022
10.75%מיום 09/10/2022
10.00%מיום 25/08/2022
9.25%מיום 07/07/2022
8.75%מיום 26/05/2022
8.35%מיום 14/04/2022
8.10%מיום 10/04/2020
8.25%מיום 30/11/2018
8.10%מיום 26/02/2015
8.25%מיום 28/08/2014
8.50%מיום 31/07/2014
8.75%מיום 27/02/2014
9.00%מיום 27/09/2013
9.25%מיום 30/05/2013
9.50%מיום 17/05/2013
9.75%מיום 27/12/2012
10.00%מיום 01/11/2012 עד 26/12/2012
10.25%מיום 28/06/2012 עד 31/10/2012
10.50%מיום 26/01/2012 עד 27/06/2012
10.75%מיום 01/12/2011 עד 25/01/2012
11.00%מיום 02/10/2011 עד 30/11/2011
11.25%מיום 27/05/2011 עד 01/10/2011
11.00%מיום 01/04/2011 עד 26/05/2011
10.50%מיום 25/02/2011 עד 31/03/2011
10.25%מיום 28/01/2011 עד 24/02/2011
10.00%מיום 03/10/2010 עד 21/01/2011
9.75%מיום 30/07/2010 עד 02/10/2010
9.50%מיום 01/04/2010 עד 29/07/2010
9.25%מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010
9.00%מיום 27/11/2009 עד 31/12/2009
8.75%מיום 28/08/2009 עד 26/11/2009
8.50%מיום 26/03/2009 עד 27/08/2009
8.75%מיום 26/02/2009 עד 25/03/2009
9.00%מיום 29/01/2009 עד 25/02/2009
9.75%מיום 01/01/2009 עד 28/01/2009
10.50%מיום 27/11/2008 עד 31/12/2008
11.00%מיום 14/11/2008 עד 26/11/2008
11.50%מיום 30/10/2008 עד 13/11/2008
11.75%מיום 12/10/2008 עד 29/10/2008
12.25%מיום 29/08/2008 עד 11/10/2008
12.00%מיום 01/08/2008 עד 28/08/2008
11.75%מיום 27/06/2008 עד 31/07/2008
11.50%מיום 30/05/2008 עד 26/06/2008
11.25%מיום 27/03/2008 עד 29/05/2008
11.75%מיום 28/02/2008 עד 26/03/2008
12.25%מיום 28/12/2007 עד 27/02/2008
12.00%מיום 31/08/2007 עד 27/12/2007
11.75%מיום 29/07/2007 עד 30/08/2007
11.50%מיום 31/05/2007 עד 28/07/2007
11.75%מיום 26/04/2007 עד 30/05/2007
12.00%מיום 01/03/2007 עד 25/04/2007
12.25%מיום 01/02/2007 עד 28/02/2007
12.50%מיום 28/12/2006 עד 31/01/2007
13.00%מיום 30/11/2006 עד 27/12/2006
13.25%מיום 26/10/2006 עד 29/11/2006
13.50%מיום 28/07/2006 עד 25/10/2006
13.25%מיום 28/04/2006 עד 27/07/2006
13.00%מיום 02/04/2006 עד 27/04/2006
12.75%מיום 27/01/2006 עד 01/04/2006
12.50%מיום 02/12/2005 עד 26/01/2006
ריבית פיגורים החשב הכללי מעודכנת במחשבון משנת 1997


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח