נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית החשב הכללי ריבית והצמדה - ריבית פיגורים
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
הריבית מחושבת אוטומטית
ותוצג באופן מפורט
ריבית חשכ"ל - ריבית חשב כללי
 
האם להוסיף ריבית גם ביום התשלום האחרון ?
 
דברי הסבר: אופן חישוב ריבית חשב כללי - ריבית חשכ"ל

באם תאריך סוף תקופה הוא גם יום התשלום - ברירת המחדל היא שלא תתווסף בגינו הריבית, המשמעות הינה שאת הריבית יש לשלם רק עבור ימי האיחור התשלום בפועל. בנתוני הקלט קיימת אפשרות להוספת הריבית גם ביום התשלום האחרון.

אופן חישוב חבות ריבית החשב הכללי על פי הוראת קביעת שיעורי ריבית מספר 3.1.1 שפורסמה ביום 1.8.2008 על ידי החשב הכללי, כאמור בסעיף 4.4.1, כדלהלן: חבות הריבית תחושב על בסיס רבעוני קלנדארי - הריבית המצטברת בתום 3 חודשים תתווסף לקרן, והסכום המצרפי יהווה את הבסיס החדש לחישוב חבות הריבית.

הריבית מחושבת לפי מספר הימים בכל שנה ושנה בפועל (365 , 366)

רמת דיוק הריבית הינה עד 4 ספרות לאחר הנקודה והמצטברת מוצגת לפי 2 ספרות לאחר הנקודה.

יש לשים לב להבדל בין מחשבון זה לבין מחשבון ריבית חשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית בשניהם הריבית נקבעת על פי החשב הכללי , אך במחשבון לפי חוק ריבית והצמדה הריבית נקבעת אחת לרבעון! ואילו במחשבון זה הריבית נקבעת בכל תקופה בה נגיד בנק ישראל משנה את הריבית - כך שקיים שוני מהותי במועד ותדירות עדכוני הריביות. ריבית החשב הכללי מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל. ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל מתפרסמת בדר"כ אחת לחודש על ידי נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש.

מחשבוני ריבית החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית
  2. מחשבון ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית
  3. מחשבון ריבית שקלית לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית
  4. מחשבון ריבית מטבע חוץ לפי פסיקת ריבית

מחשבוני ריבית החשב הכללי נוספים:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי
  2. מחשבון ריבית פיגורים החשב כללי
  3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
  4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית

מחשבון ריבית והצמדה למחצית התקופה:
  1. מחשבון ריבית והצמדת תשלומי עבר למחצית התקופה לצורך שיערוך פיצויי עבר


ריביתתקופה
6.00%מיום 04/01/2024
6.25%מיום 25/05/2023
6.00%מיום 07/04/2023
5.75%מיום 23/02/2023
5.25%מיום 05/01/2023
4.75%24/11/2022 מיום
4.25%מיום 09/10/2022
3.50%מיום 25/08/2022
2.75%מיום 07/07/2022
2.25%מיום 26/05/2022
1.85%מיום 14/04/2022
1.60%מיום 10/04/2020
1.75%מיום 29/11/2018
1.60%מיום 26/02/2015
1.75%מיום 28/08/2014
2.00%מיום 31/07/2014
2.25%מיום 27/02/2014
2.50%מיום 27/09/2013
2.50%מיום 30/05/2013
2.75%מיום 17/05/2013
3.25%מיום 27/12/2012
3.50%מיום 01/11/2012 עד 26/12/2012
3.75%מיום 28/06/2012 עד 31/10/2012
4.00%מיום 26/01/2012 עד 27/06/2012
4.25%מיום 01/12/2011 עד 25/01/2012
4.50%מיום 02/10/2011 עד 30/11/2011
4.75%מיום 27/05/2011 עד 01/10/2011
4.50%מיום 01/04/2011 עד 26/05/2011
4.00%מיום 25/02/2011 עד 31/03/2011
3.75%מיום 28/01/2011 עד 24/02/2011
3.50%מיום 03/10/2010 עד 21/01/2011
3.25%מיום 30/07/2010 עד 02/10/2010
3.00%מיום 01/04/2010 עד 29/07/2010
2.75%מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010
2.50%מיום 27/11/2009 עד 31/12/2009
2.25%מיום 28/08/2009 עד 26/11/2009
2.00%מיום 26/03/2009 עד 27/08/2009
2.25%מיום 26/02/2009 עד 25/03/2009
2.50%מיום 29/01/2009 עד 25/02/2009
3.25%מיום 01/01/2009 עד 28/01/2009
4.00%מיום 27/11/2008 עד 31/12/2008
4.50%מיום 14/11/2008 עד 26/11/2008
5.00%מיום 30/10/2008 עד 13/11/2008
5.25%מיום 12/10/2008 עד 29/10/2008
5.75%מיום 29/08/2008 עד 11/10/2008
5.50%מיום 01/08/2008 עד 28/08/2008
5.25%מיום 27/06/2008 עד 31/07/2008
5.00%מיום 30/05/2008 עד 26/06/2008
4.75%מיום 27/03/2008 עד 29/05/2008
5.25%מיום 28/02/2008 עד 26/03/2008
5.75%מיום 28/12/2007 עד 27/02/2008
5.50%מיום 31/08/2007 עד 27/12/2007
5.25%מיום 29/07/2007 עד 30/08/2007
5.00%מיום 31/05/2007 עד 28/07/2007
5.25%מיום 26/04/2007 עד 30/05/2007
5.50%מיום 01/03/2007 עד 25/04/2007
5.75%מיום 01/02/2007 עד 28/02/2007
6.00%מיום 28/12/2006 עד 31/01/2007
6.50%מיום 30/11/2006 עד 27/12/2006
6.75%מיום 26/10/2006 עד 29/11/2006
7.00%מיום 28/07/2006 עד 25/10/2006
6.75%מיום 28/04/2006 עד 27/07/2006
6.50%מיום 02/04/2006 עד 27/04/2006
6.25%מיום 27/01/2006 עד 01/04/2006
6.00%מיום 02/12/2005 עד 26/01/2006
ריבית החשב הכללי מעודכנת במחשבון משנת 1997


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח