נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין
למסמכים אחרונים שלך בענייני משפחה (הסכם גירושין, בקשה לאישור, דו"ח אקטוארי, פסיקתא ועוד) לחץ כאן
המחולל מייצר בקשה לאישור הסכם גירושין בהסכמה בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בבית הדין השרעי או בבית הדין הדרוזי
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
הגשה בבית משפט / בית הדין (רבני,שרעי,דרוזי)
 
מועד החתימה על ההסכם מספר תיק
 
כתובת וטלפון למענה מבית המשפט / בית הדין
כתובת טלפון פקס דואר אלקטרוני
 
פרטי עורך הדין המייצג את המבקשים
שם משפחה ושם פרטי מספר רישיון
 
פרטי המבקש/ת
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי מין
 
פרטי המבקש/ת
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי מין
 
יצירת בקשה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין בהסכמה

השירות מיועד עבור עורכי דין ו/או מגשרים בעניני משפחה לצורך הגשת אישור בקשת הסכם גירושין בהסכמה לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין.

אפשרויות לעורך הדין במילוי הבקשה
אם עורך הדין שולח את בני הזוג להגיש את הבקשה בבית המשפט או בבית הדין, אינו צריך למלא את שמו ואת מספר הרשיון. במקרה זה, יש למלא את כתובת הצדדים, הטלפון של הצדדים ואת המייל של הצדדים. אם עו"ד ממלא את שמו חובה עליו למלא את פרטיו (כתובת, מייל, טלפון) וגם את מספר הרשיון, כדי שיוכל לראות את הזימון לבני הזוג במערכת נט המשפט, לעדכן אותם למתי נקבע המועד לאישור ההסכם ומאוחר יותר לצפות בהסכם המאושר באמצעות מערכת נט המשפט.


באם המגשר עורך את הבקשה
באם הבקשה נערכת על ידי מגשר או מגשרת לענייני משפחה (שאינם עורכי דין), אין צורך למלא את פרטי שם עורך דין ולא את מספר הרישיון.


תנאים לאישור הסכם גירושין בהסכמה בבתי הדין
1. על שני הצדדים להיות מאותה הדת - יהודים בבתי דין רבניים, מוסלמים בבתי דין שרעיים, דרוזים בבית הדין הדרוזי.
2. שני הצדדים צריכים להיות רשומים במשרד הפנים כבעל ואישה.
3. בבתי הדין הרבניים, בבתי הדין השרעיים, ובבתי הדין הדרוזיים בני הזוג אינם יכולים להיות מאותו המין.


תנאים לאישור הסכם גירושין בהסכמה בבית משפט לענייני משפחה
1. אין מגבלת דת - בני הזוג יכולים להיות מדתות שונות (למשל - יהודי הנשוי לנוצרייה, מוסלמית הנשואה ליהודי, נוצרית הנשוי למוסלמי, יהודי הנשוי לבת דת ההינדית).
2. לבני הזוג זיקה לישראל (למשל - שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים).


הערה חשובה - חובה לאשר את הסכם הגירושין בבית המשפט או בבית הדין!
אישור בית המשפט או בית הדין יינתן רק בתנאי שההסכם נערך בהסכמתם החופשית של בני הזוג, ולאחר שאלה הבינו את משמעותו, השלכותיו ותוצאותיו. ויש לציין כי התנאים לעריכת ההסכם בכתב ואישורו כדין הינם תנאים מהותיים, קונסטיטוטיביים ולא תנאים ראיתיים - דקלרטיביים בלבד, ועל כן, בהעדרם אין להסכם הגירושין כל תוקף, ולא ניתן לאכוף אותו. כלומר חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט או בבית הדין.


בעניין אישור ההסכם - המערכת מאפשרת אישור בפני בית המשפט, או בבית הדין. המחולל מאפשר להפיק קובץ וורד, ניתן לשנות את תוכן הבקשה בהתאם לבית הדין (יהודי - רבני, מוסלמי - שרעי, דרוזי).ראו - מחולל הסכם גירושין המחולל מיועד לעורכי דין ומגשרים העוסקים בענייני משפחה.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.

כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח