נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל פרוטוקול צוואה
מחולל זה מייצר פרוטוקול צוואה און ליין
למסמכים אחרונים שלך (צוואה, פרוטוקול צוואה, הסכם ממון, פסיקתא) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מועד החתימה האם הצוואה הדדית? האם נערך צילום בוידאו?
 
פרטי המצווה
שם משפחה ושם פרטי מקום עריכת הצוואה פרטי בת/בן הזוג (רק בצוואה הדדית, אחרת השאר ריק)
 
למצווה נמסר ייעוץ בענייני הורשה ונכסי עיזבון שלא נכנסים במסגרת חוק הירושה ואיך להערך בהתאם, לרבות הפרטים הבאים:
1. מומלץ ורצוי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה. הפקדת צוואה לא תיעשה על ידי אדם אחר פרט לבעל הצוואה.
2. יש לשנות/לעדכן את שמות המוטבים בקופות הגמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים. מאחר שכספים אלו אינם שייכים לעיזבון (מכוח סעיף 147 לחוק הירושה). למען הזהירות רצוי אף להעביר העתק מצוואה זו לקופות הגמל, פנסיה וכו'.
3. הומלץ כי רצוי לצרף אישור רפואי, המעיד על כשירות המצווה וכנספח לצוואה בעת הפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה.
 
הערות חשובות בתמצית
 
שם עד 1 שם עד 2 הדפסת הצוואה במספר העתקים
 
יצירת פרוטוקול בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)דברי הסבר: מחולל פרוטוקול צוואה

פרוטוקול עריכת צוואה
רצוי לערוך פרוטוקול עריכת צוואה במעמד עריכתה ובנוכחות העדים והמצווה או המצווים באם מדובר בצוואה הדדית. בפרוטוקול יפורטו העניינים הבאים: איך הגיע המצווה למשרד עורך הדין (באופן עצמאי, בליווי), מי נכח בעת עריכת הצוואה וחתימתה, תמצית עיקרי הדברים האמורים בצוואה, באם הודר אחד הילדים לפרט בפרוטוקול את הסיבה לכך, אם מדובר במצווה מבוגר לתאר תמצית שיחה המעידה על צלילות הדעת, מספר העתקים, האם האירוע צולם בוידאו, תמצית ייעוץ שנמסר ללקוח (נכסים שאינם שייכים לעיזבון והצוואה אינה חלה עליהם - איך ניתן להסדיר שיגיעו ליורשים, אישור רפואי לצלילות, המלצה על הפקדת הצוואה בלשכת רשם הירושה, הסבר היתרונות וכדומה). באם נערכה צוואה הדדית יש לפרט את ההסבר שניתן ללקוח בגין עקרון ההסתמכות ויכולת הביטול המוגבלת על פי החוק. לא לשכוח את דרישת החוק - על המצווה לאחוז בצוואה ולאמר בנוכחות שני עדים "זו צוואתי". מומלץ לשמור עותק מקורי אחד בקלסר המשרד, עותק דיגיטלי על גבי דיסק און קי ועותק דיגיטלי סרוק יחד עם הפרוטוקול, צילום תעודת זהות המצווה, אישור הפקדת הצוואה (לאחר קבלתו מהלקוח) בתיקיית הלקוח.


תחזוקת צוואה
צוואה הינה מסמך משפטי בעל ערך רב, ולכן יש לעיין בה מעת לעת, ובמידת הצורך יש לערוך צוואה חדשה, בפרט במקרים בהם נערכו שינויים מהותיים במצבת הנכסים ו/או במקרים בהם חל שינוי במצב המשפחתי (הרחבת המשפחה, גירושין, נישואין חדשים, ידועים בציבור וכו') ו/או בעניין הרצון לשנות את אופן חלוקת הרכוש בין היורשים.


מידע נוסף בנושא עריכת צוואה
ראו מאמר בנושא עריכת צוואה.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק צוואה דינמית ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בצוואה ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח