נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין
המחולל מפיק דו"ח איזון אקטוארי של נכסים סוציאלים ומתאים במיוחד לשימוש אקטוארים הממונים מטעם בית המשפט לענייני משפחה או לאיזון אקטוארי בהליכי גירושין בהסכמה. מאפשר שילוב ואיזון בין מספר פנסיות שונות לבני הזוג - פנסיה תקציבית ו/או קרנות פנסיה צוברות ו/או קופות גמל ו/או ביטוחי מנהלים. המחולל בודק ומציג באופן מפורט 4 חלופות שונות לאיזון פנסיה צוברת, קופת גמל, ביטוח מנהלים.
למסמכים אחרונים שלך בענייני משפחה (הסכם ממון, בקשה לאישור, דו"ח אקטוארי, פסיקתא ועוד) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
שם התיק / מספר התיק בבית משפט
 
ריבית שנתית להיוון מועד הקרע מועד תחילת החיים המשותפים טיוטה לפני הגשה ל
 
פרטי צד א'
תוחלת חיים גיל פרישה מין מספר הזיהוי תאריך לידה שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי צד ב'
תוחלת חיים גיל פרישה מין מספר הזיהוי תאריך לידה שם משפחה ושם פרטי
 
פנסיה תקציבית צד א - עובדי מדינה, רשויות, מורים בשירות המדינה, שוטרים, סוהרים, שב"כ, צה"ל וכ'
גיל פרישה לתקציבית מקום עבודה משכורת קובעת תחילת עבודה האם לצד א' פנסיה תקציבית
 
פנסיה תקציבית צד ב - עובדי מדינה, רשויות, מורים בשירות המדינה, שוטרים, סוהרים, שב"כ, צה"ל וכ'
גיל פרישה לתקציבית מקום עבודה משכורת קובעת תחילת עבודה האם לצד ב' פנסיה תקציבית
 
פנסיות צוברות צד א' - פנסיות, ביטוח מנהלים, קופות גמל
מקדם קצבה מספר חשבון שם קופת הצבירה סכום נצבר תחילת צבירה סוג הפנסיה מס
1.
2.
3.
4.
 
פנסיות צוברות צד ב' - פנסיות, ביטוח מנהלים, קופות גמל
מקדם קצבה מספר חשבון שם קופת הצבירה סכום נצבר תחילת צבירה סוג הפנסיה מס
1.
2.
3.
4.
 
בחירת דרך האיזון הזכויות הפנסיוניות הצוברות
המחולל מציג 4 חלופות לאיזון זכויות פנסיוניות - האיזון יתבצע לפי החלופה שתבחר
 
הערות מקליד/ת הנתונים -
 
יצירת דו"ח אקטוארי בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין

נתוני המס לסכומי הצבירה הגבוהים מעודכנים לשנת המס 2024

למי מיועד מחולל דו"ח האיזון?
מחולל דו"ח האיזון נועד לעבודה שוטפת של אנשי מקצוע - אקטוארים, רואי חשבון, מגשרים, עורכי דין המייצגים זוגות בהליכי גירושין בהסכמה בבתי משפט לענייני משפחה, בבתי הדין הרבני, בבתי הדין השרעי, בהליך גישור ו/או לצורך טיוטה ראשונית כדי לקבל מושג בעניין איך יתחלקו הזכויות הפנסיוניות בין בני הזוג בהליך גירושין. הדו"ח הינו מפורט וארוך יחסית - מפשט את המורכבות של האיזון כולל הסברים לסעיפים השונים ויכול לשמש גם ככלי לאקטוארים שמונו מטעם בית משפט או ככלי משפטי כלכלי לבדיקת האקטואר שמונה מטעם בית המשפט ו/או להכנת שאלות הבהרה טרם סגירת חוות הדעת לרבות שימוש ככלי עזר להכנת שאלונים לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

מהי פנסיה תקציבית?
פנסיה תקציבית היא פנסיה שמשולמת מתוך תקציב של המעסיק (למשל מתקציב המדינה). לגמלאים שהצטרפו למערכת הציבורית עד סוף 2002. עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית הם בעיקר, עובדים בשירות המדינה, אנשי כוחות הביטחון, שוטרים, סוהרים, מורים בשירות המדינה, עובדים בתאגידים שהוקמו מכוח חוק, ואותו חוק קבע כי תנאי עבודתם יהיו כתנאי עבודתם של עובדי מדינה. החל משנת 2003 עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת.
עד לתחילת שנת 2002 כל עובד חדש בשירות המדינה נקלט בפנסיה תקציבית. ככלל, 10 שנות העסקה בהסדר של פנסיה תקציבית, מקנות זכאות לקבלת תשלומי פנסיית זקנה, כאשר מועד התשלום הוא לעיתים מידי ולעיתים עתידי ותלוי בנסיבות הפרישה (פורשי בריאות, פיטורין, הסדרי פרישה מרצון). ע"פ רוב, התשלום הפנסיה מתחיל בגיל 67 לכל המאוחר.

שיעור הקצבה בפנסיה תקציבית
בכל שנה צובר העובד תוספת של 2% עד לתשלום מקסימלי של 70% מהשכר הקובע. אין צורך לקליד נתון זה - שיעור הקצבה מחושב אוטומטית במחולל.

מועד תחילת החיים המשותפים
מועד הנישואין או מועד תחילת החיים המשותפים בפועל תוך תמיכה הדדית ואיחוד הכוחות הכלכליים והמשאבים על מנת לקדם כלכלית את היחידה המשפחתית. קרי המועד שנוצר שיתוף כלכלי ומשפחתי בין הצדדים. (ראו - רמ"ש 22948-11-19. ותמ"ש 4283-07-14 ו' נ' ו' אצל כבוד השופטת שלי אייזנברג, סגנית נשיא לענייני משפחה - מחוז חיפה).

מועד הקרע
מועד הקרע יכול להיות מועד בו הפסיקו בני הזוג לנהל קופה משותפת ו/או מועד בו הגישו תביעות ו/או מועד בו עזב אחד מבני הזוג את חדר השינה או את דירת המגורים. בפסק דין ע"א 809/90 לידאי נ' לידאי נפסק, כי מועד "הקרע" בין בני הזוג הינו מועד הפסקת השיתוף, כאשר במועד זה מפסיקים בני הזוג לנהל קופה משותפת ולאחריו נוהגים עפ"י הכלל "שלי-שלי" "שלך-שלך". וכך נכתב שם: "ברבים מן המקרים, הפירוד הממשי, שבו עוזב אחד הצדדים את הבית, הוא המעיד על קצה של כוונת השיתוף ברכוש. בדרך כלל מועד זה הוא המועד הקובע לצורך חלוקת הרכוש המשותף. אך בענייננו נקבע, בצדק, מועד הגשת התביעה כמועד הקובע." במרבית המקרים יטה בית המשפט לענייני משפחה לקבוע כי מועד הקרע לצורך איזון הנכסים יהיה יום הגשת התביעה (תביעת פירוק שיתוף, תביעת מזונות וכדומה).

ריבית שנתית להיוון
ברירת המחדל לשיעור הריבית השנתית לצורך חישובי היוון בגין איזון זכויות עתידיות הינה 3% שנתית. שיעור ריבית ההיוון נקבעה בפסיקה, בע"א 222/00 מדינת ישראל נ' שיכון ובינוי אחזקות בע"מ, פ"ד נז(3), 353, שיעור ריבית זה נקבע בהליכים אשר בבסיסם נדרש ההיוון, מכאן שהפרקטיקה השיפוטית בבית משפט העליון נקבעה בשיעור של 3% לשנה. נוהג זה אושר בע"א 2099/94 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נא(1) 529, 549-535 ע"י כבוד השופט ת' אור והעתירה לדיון נוסף נדחתה על ידי כבוד השופט א' מצא בדנ"א 344/97 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) (שם, 363). יחד עם זאת, המשתמש יכול להקליד שיעור ריבית היוון אחרת ולצרף אסמכתא לכך.

גיל פרישה
גיל פרישה - הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא כיום 67 לגברים ו- 62 לנשים. גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים), אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני. אם הדבר נהוג במקום העבודה, יש לתת לכך ביטוי מתאים בהקלדת הנתונים. ככלל, גיל תחילת הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60,

גיל פרישה לתקציבית
לחלק מעובדי שירות המדינה יש פריביליגיה מיוחדת - זכאים לפרישה מוקדמת יותר בהתאם לסעיף 17(1) לחוק שירות המדינה (גימלאות) - עובד רשאי לצאת לקצבה לאחר ששירת 25 שנים, אם הגיע לגיל הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו כמפורט להלן: עד מרס 1949 – 55; אפריל עד אוגוסט 1949 – 55 ו-4 חודשים; ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 – 55 ו-8 חודשים; מאי עד דצמבר 1950 – 56;ינואר עד אוגוסט 1951 – 56 ו-4 חודשים; ספטמבר 1951 עד אפריל 1952 - 56 ו-8 חודשים; מאי 1952 ואילך – 57.
גיל הזכאות לפנסיה תקציבית יכול להיות מוקדם יותר במקרים מיוחדים, בכפוף לוותק ו/או אחוזי נכות, בנסיבות של פיטורין ו/או בריאות בהתאם לאמור בחוק - חוק שירות המדינה (מינויים, התשי"ט-1959 (להלן – חוק המינויים).

חשיבות תאריך הלידה
לתאריך הלידה חשיבות רבה בקביעת מועד הזכאות לפרישה. כמו כן, לתאריך הלידה השפעה על חישוב מענק הפרישה, ההיוון וזכויות אלמן/ה או הגרוש/ה באיזון הנכסים.

תוחלת חיים
תוחלת החיים היא מדד סטטיסטי לתוחלת הזמן שנותר לאדם מקבוצה נתונה להישאר בחיים בגיל כלשהו. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - תוחלת חיים בישראל הידועה בשנת 2020 לנשים 84.6 שנים ולגברים 80.7. תוחלת חיים לגבר בן 50 היא 82.6, לאישה בת 50 היא 85.5. תוחלת החיים משתנה בכל גיל וקבוצה (יהודים, ערבים, נשים, גברים). כדי לבסס את הבחירה יש לצרף טבלה מאתר הלשכה המרכזית לסטטיטיקה. באם מדובר בתוחלת חיים גבוהה יותר, יש לצרף תעודות פטירה יחד עם צילומי ת.ז, המעידים על תוחלת חיים גבוהה במיוחד. חישוב תוחלת חיים ניתן לבצע באמצעות מחשבון תוחלת חיים בישראל. רצוי לצרף כנספח לדו"ח האקטוארי את לוח התמותה הרלוונטי -
1. לוח תמותה גברים יהודים בישראל.
2. לוח תמותה גברים ערבים בישראל.
3. לוח תמותה נשים יהודיות בישראל.
4. לוח תמותה נשים ערביות בישראל.

משכורת קובעת
המשכורת הקובעת לצורך חישוב פנסיה היא המשכורת שממנה מחושבים אחוזי הפנסיה לצורך קצבת פנסיה תקציבית והיא מורכבת ממשכורת היסוד ומהתוספות הקבועות שהיו משולמות לעובד בסמוך לפרישתו לגמלאות. יש לצרף תלושי שכר אחרונים וטופס 106 אחרון. רצוי לקבל בכתב ממחלקת חשבות שכר את גובה המשכורת הקובעת לפנסיה. במחולל דו"ח אקטוארי זה, יש להקליד את המשכורת החודשית הקובעת נטו (בניכוי מס הכנסה). חישוב שכר נטו אפשרי באמצעות מחשבון מס הכנסה ולקחת משם את ערך תוצאת התחשיב להכנסה חודשית ממוצעת בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי.

מקדם המרה לקצבה
מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. כדי לדעת מהו סכום הקצבה החודשי הצפוי מחלקים את הערך הצבור במקדם ההמרה שהוא מבחינה סטטיסטית מספר החודשים שיש לחוסך לחיות. מלבד מסלולים מסוימים בביטוח מנהלים שנעשו לפני 2013, מקדמי ההמרה אינם קבועים, ועשויים להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר הפרישה מהעבודה. מקדם ההמרה נגזר מתוחלת החיים ולוחות התמותה - ככל שתוחלת החיים עולה מקדם ההמרה יהיה גבוה יותר, וגובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה נמוכה יותר. מקדם ההמרה מפורסם בדו"ח האישי של כל חוסך ו/או באתר האינטרנט של החברה. בקרנות החדשות ערכו נע בין 190 ל 250 בהתאם לגיל הפרישה ושנת הפרישה לגמלאות.

מספר חלופות לאיזון נכסים פנסיונים בין בני זוג
כדי לנתק את התלות הכלכלית והקשר הכלכלי בין הצדדים, נדרש לבצע איזון. השאלה מהי הדרך המועדפת לבצע את האיזון תוך השארת המקסימום לשני בני הזוג תלויה בהקיף הנכסים הנוספים והמצב האישי של הצדדים. ככלל, קיימים מספר דרכים לאיזון כספי פנסיה צוברת, קופות גמל, ביטוח מנהלים בין בני זוג - במקרים הרלוונטיים - הדו"ח מפרט את הדרכים, יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן.
עבור צדדים שאינם יכולים לבצע איזון, ראו מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק תוכן עניינים דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים, עד 20 נושאים ועד כ 24 דפי Word הכוללים תחשיבים מפורטים, לרבות פירוט סך הזכויות הצוברות, סיכום האיזון - כמה צריך להעביר בין בני הזוג.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח