נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל הסכם חיים משותפים
מחולל זה מייצר הסכמי חיים משותפים און ליין לבני זוג ידועים בציבור, שאינם מתכוונים להינשא ו/או שאינם יכולים להינשא ע"פ הדין - לאישור בבית משפט לענייני משפחה. טרם השימוש בו קראו את דברי ההסבר.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם חיים משותפים, אישור הסכם חיים משותפים, דו"ח אקטוארי, פסיקתא) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
לאישור בית משפט לענייני משפחה ב מועד החתימה מקום החתימה/יישוב
 
פרטי צד א'
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת טלפון דואר אלקטרוני
 
פרטי צד ב'
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת טלפון דואר אלקטרוני
 
פרטי נכסי מקרקעין צד א'     זהירות מאיזון נכסי מקרקעין
מס סוג הנכס גוש, חלקה ותת חלקה כתובת הנכס האם נכס המקרקעין יאוזן
1.
2.
3.
4.
 
פרטי עסק צד א
האם לצד א' יש עסק / חברה שם העסק / חברה מספר עוסק מורשה האם עסק צד א' יאוזן
 
נכסים מיוחדים ונוספים - נכסי צד א' של יאוזנו
 
פרטי נכסי מקרקעין צד ב'     זהירות מאיזון נכסי מקרקעין
מס סוג הנכס גוש, חלקה, תת חלקה כתובת הנכס האם נכס המקרקעין יאוזן
1.
2.
3.
4.
 
פרטי עסק צד ב
האם לצד ב יש עסק / חברה שם העסק / חברה מספר עוסק מורשה האם עסק צד ב' יאוזן
 
נכסים מיוחדים ונוספים - נכסי צד ב' של יאוזנו
 
נכסים נוספים לאיזון או להפרדה רכושית
כלי רכב קה"ל, גמל, פנסיות מניות, אג"ח, פקדונות מניות חסומות זיכיון תמלוגים (מיצירות, פטנטים וכו')
 
סעיף על - הקובע אופן השיתוף המדורג בנכסים הנזילים (פקדונות, מזומנים, ניירות ערך וכו') במועד הפירוד
האם לקבוע איזון מדורג לנכסים הנזילים אחוז יעד לשיתוף קצב השיתוף לשנה אחוז תחילת השיתוף
 
סעיפי פינוי מדירת המגורים יופיעו רק אם בבעלות אחד הצדדים דירת מגורים
הגדרת ימים לפינוי כל צד מנכסי הצד השני בפירוד הגדרת ימים לפינוי כל צד מנכסי הצד השני בעת פטירה
 
פינוי מדירת המגורים במקרה פטירה ושיש ילדים משותפים - בהגיע הצעיר מבינהם לגיל
 
יצירת הסכם בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל הסכם חיים משותפים

למי מיועד מחולל הסכם חיים משותפים?
המחולל הינו כלי עזר משפטי מקצועי, המיועד לייעל ולחסוך בזמן עבודה משפטית למשרדי עורכי דין העוסקים בדיני משפחה ובעריכת הסכמי חיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור ו/או בני זוג שאינם מתכוונים להינשא ו/או בני זוג שאינם יכולים להינשא על פי הדין (כהן וגרושה, בני זוג מאותו המין) . המחולל מאפשר יצירת הסכמי החיים המשותפים פשוטים, הסכמי החיים המשותפים מורכבים ומגוונים ו/או כטיוטה ראשונית להסכמי חיים משותפים סופר מורכבים. באמצעות המחולל ניתן להפיק הסכם חיים משותפים עם הפרדה רכושית מלאה ו/או הסכם חיים משותפים מעורב הקובע הפרדה רכושית לנכסים מסויימים ושיתוף בחלק מהנכסים ו/או הסכם חיים משותפים מעורב מורכב הכולל שיתוף יחסי בחלק מהנכסים, הפרדה בחלק מהנכסים ו/או שיתוף מדורג בחלק אחר מהנכסים.

למה חשוב לערוך הסכם חיים משותפים?
הסכם חיים משותפים הינו כלי הכרחי מהסיבה הפשוטה שהחוק הקיים אינו מספק מענה אופטימלי עבור בני זוג שאינם נישואים, וכן לצורך לתכנון התנהלות שוטפת מול הרשויות לצורכי הטבות שונות, חלוקת הנכסים בין בני זוג במקרה פרידה ו/או חו"ח מוות. ברירת המחדל של החוק איננה מתאימה להתנהלות השוטפת במיוחד עבור אנשי עסקים ו/או אלו המגיעים עם נכסים לחיים משותפים ו/או צוברים נכסים רבים שאינם במסגרת העיזבון. הדבר נכון ברבדים רבים מתחומי החיים המגוונים, הכוללים בתוכם אלמנטים משפטיים, כלכליים ומיסויים. חשיבות עריכת הסכם חיים משותפים היא לא רק לצורך הסדרת השותפות הכלכלית בין בני זוג למקרה של פרידה ו/או פטירת מי מהצדדים אלא גם ככלי מהותי להפחתת חבויות במהלך החיים המשותפים, כגון: הפחתה מהותית לעיתים עד אפס את החבויות ברכישת דירה נוספת, מכירת דירה שניה, הגנה מפני נושים, הפחתת מתחים מיותרים במקרים בהם אחד מבני הזוג לוקח על עצמו סיכונים כלכליים גדולים, מניעת בעיות משפטיות רבות הן במהלך החיים המשותפים והן ככלי כלכלי לתכנון המוות כחלק בלתי נפרד מעריכת צוואה או צוואה הדדית .. למעשה הסכם חיים משותפים קובע את היקף העזבון העומד לחלוקה, בעוד שדיני הירושה והצוואה עוסקים בחלוקת העזבון, מכאן עולה גם הנחיצות והחשיבות הרבה לערוך גם הסכם חיים משותפים.

ידועים בציבור
ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נחשבים נשואים זה לזה מבחינה משפטית. הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על בני זוג שאינם מעוניינים, או אינם יכולים, להינשא על-פי חוקי המדינה (הדין הדתי).
דוגמאות לזוגות שאינם יכולים להינשא על-פי חוקי המדינה בישראל:
חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק.
זוגות מעורבים מבחינה דתית (בני הזוג מדתות שונות).
זוגות חד-מיניים.
פסולי חיתון - מי שבית-הדין הרבני קבע כי אינם יכולים להינשא כדת משה וישראל, בגלל הסיבות שנות, כגון:
  - נישואין בין כהן לגרושה.
  - ממזרות.
  - מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר.
  - נשים האסורות לבעלן ולבועלן - אישה שבגדה בבעלה – בית-הדין מחייב את בני הזוג להתגרש ואוסר על האישה לשאת את הגבר שעמו בגדה.
  - נישואין בין כהן ובין צאצא של כהן שמעמדו נתחלל.

מכיוון שאין הליך לנישואין אזרחיים בישראל, פותחו שתי חלופות לנישואין בטקס דתי:
1. מוסד "הידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין ומקנה להם חלק גדול מהזכויות שלהן זכאים זוגות נשואים.
2. נישואין אזרחיים בחו"ל (למשל בקפריסין), ורישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ למדינה - כזוג נשוי.

פרטי נכסי המקרקעין
בפרטי נכסי המקרקעין - ברגע שבוחרים אחת מהאפשרויות (דירת מגורים, משרד, חנות, נחלה, מגרש או כל זכות אחרת במקרקעין), חובה להקליד את הגוש והחלקה וכן את הכתובת. ניתן לאתר את מספר הגוש והחלקה לפי חוזה הרכישה או לפי דו"ח ארנונה או לפי אתר המרכז למיפוי ישראל.

זהירות! מוקש מס בשיתוף נכסי מקרקעין
כל הסכם שיתוף זכויות בנכסי מקרקעין מחייב דיווח לרשויות המס. למעט שיתוף בין בני הזוג בדירת המגורים המוסדר בחקיקה ובתקנה מיוחדת, כל יתר שיתופי הזכויות במקרקעין יכולים לגרור חיובים, הטלים ומיסים גבוהים בגין הרצון לרשום את השיתוף בין בני הזוג. במקרה של רצון לשיתוף בנכסי מקרקעין חובה על הצדדים טרם החתימה על הסכם חיים משותפים לפנות לעורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין.

שיתוף בעסק או בחברה פרטית שאינה איגוד מקרקעין
שיתוף בעסק או בחברה פרטית שאינה איגוד מקרקעין באמצעות הקצאת מניות בדר"כ איננה אירוע מס. אך אם הצד המקבל את ההקצאה הינו עובד החברה יחול על ההקצאה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודת מס הכנסה, הקובעות כי יוטל מס על העובד שקיבל את המניות בחברה פרטית רק עם מכירתן, המס יהיה מס שולי כהכנסת עבודה. פטור ממס רווחי הון עשוי להינתן מכוח סעיף 97(א)(5) לפקודה, אשר זו לשונו: "מתנה לקרוב וכן מתנה ליחיד אחר אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום לב, ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ." לשם כך, על הצד המקבל את המניות להתחייב להישאר בחברה שנתיים (ראו ע"א 271/83 נמרוד גרייבר נ' פקיד השומה, פד"א י"ג עמ' 161). ללא התחייבות כאמור, הן הצד המעביר את המניות במתנה והן מקבל המניות יחוייבו במס.
זהירות! שיתוף מניות בחברת מקרקעין מהווה אירוע מס - במסגרת תיקון 76 לחוק נקבע כי הקצאת מניות באיגוד מקרקעין תחויב במס רכישה.
במקרה של רצון לשיתוף בעסקי האחד של השני - חובה על הצדדים טרם החתימה על הסכם חיים משותפים לפנות לעורך דין המתמחה במיסוי עסקים וחברות.

תמלוגים
תמלוגים הם כספים המשולמים באופן שוטף בגין זכות שימוש בנכס. בדר"כ מדובר בקניין רוחני (יצירה, שירה, מחזה, לחן, סרט, תוכנה, ספר, פטנטים וכו'). תמלוגים יכולים להיות משולמים גם לבעלי קרקעות תמורת היתר לחיפוש משאבי טבע ולניצולם - ראו ע"א 98/70 - פקיד השומה, חדרה נ' דב זודקביץ (16.2.1971), וסעיף 2(6) לפקודת מס הכנסה. המחולל מאפשר לקבוע אם יחול שיתוף בתמלוגים או לא.

זיכיון
הזיכיון הוא זכות לנצל נכס, סימן מסחרי, שיטה עסקית, בדרך כלל לתקופה מוגבלת ובתמורה לתשלומים עיתיים. הזיכיון יכול להיות ממשלתי - שמעניקה הממשלה או רשות שלטונית אחרת ליזם, לניצולו של נכס ציבורי כדוגמת משאב טבע. הזיכיון יכול להיות קניין רוחני - המאפשר למשל זכות שימוש בסימנים מסחריים. הזיכיון יכול להיות למשל - קווי חלוקה להפצה באזורים מסויימים או זכות ציבורית למונית וכדומה. המחולל מאפשר לקבוע אם יחול שיתוף בזיכיון או לא.

מניות חסומות / אופציות חסומות
מניות חסומות הן זכויות הניתנות ע"י החברה (בדר"כ חברת הייטק) לעובד לקבלת מניות של החברה במועדים עתידיים נתונים כדי לתמרץ אותו לתרום ולהישאר במקום העבודה. עבור כל מניה חסומה נקבעת תקופת הבשלה (vesting) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. מניות החסומות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested shares , בעוד שמניות חסומות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested shares . למעשה מניות חסומות ו/או אופציות חסומות מוענקות לעובדים כמנגנון המשמש לשימורם בחברה. המיסוי בגינם יהיה בהתאם לשיעור המס השולי של העובד עם קבלתן בפועל. המחולל מאפשר לקבוע אם יחול שיתוף במניות החסומות / האופציות החסומות או לא. במקרה של רצון לשיתוף ואיזון - ראו מחולל דו"ח איזון מניות חסומות.

מהו שיתוף מדורג?
במקרים רבים בני זוג עורכים הסכם חיים משותפים לפיו צד אחד הוא חזק יותר כלכלית מהצד השני והוא מעוניין לשתף את הצד השני בנכסיו לפי משך ההצלחה בחיים המשותפים. הנחה זו מבוססת על אורך ומשך החיים המשותפים. ככל שאורך החיים המשותפים קצר יותר, יחס האיזון יהיה נמוך יותר ומצד שני ככל שמשך החיים המשותפים ארוך יותר יחס האיזון יהיה גבוה יותר. המשמעות המעשית הינה פשוטה - אם היחסים עולים על שרטון, מפרקים את החבילה בתחילת הקשר והצד החזק לא חייב להעביר חלק מהותי מההון שצבר לצד השני. השיתוף המדורג מתאים בעיקר לנכסים נזילים שמימושו אינו פוגע בצד המשתף - כמו יתרת מזומנים בבנקים, פקדונות שיקליים, ניירות ערך הנסחרות בבורסות וכדומה. ראו איזון משאבים על פי נוסחה מוסכמת מראש בהסכם חיים משותפים - איזון לפי קצב לינארי מדורג.

מהו המודל לשיתוף מדורג?
המודל הינו תגמול לינארי על פי פונקציית משך החיים המשותפים. לשם כך, על בני הזוג לערוך הסכם חיים משותפים ולקבוע את הפרמטרים הבאים:

1. אחוז בסיסי והתחלתי שהצד השני יקבל בעת פירוד
2. גיל היעד שממנו ואילך תקרת האיזון תהיה קבועה ומקסימלית
3. קביעת מקסימום יחס האיזון ועד 50%

שאר הפרטים מחושבים באופן אוטומטי ומדוייק לפי ימי משך החיים המשותפים, ממועד הסכם חיים משותפים ועד מועד הקרע. כך שיחס העברה נקבע כתוספת של אחוז הולך ועולה וכפונקציה של משך החיים המשותף לפי הנוסחה הבאה:

Y = a(T1/T2) + b

Y = שיעור העברה המקסימלי.
b = שיעור העברה הבסיסי וההתחלתי.
a = שיעור התוספת לשיעור הבסיסי כדי להגיע לשיעור המקסימלי.
T1 = מספר ימים בתקופת החיים המשותפים.
T2 = מספר ימים עד גיל היעד.
a + b = תקרת האיזון.
כאשר מגיעים לגיל היעד, הנוסחה מתבטלת ויחס האיזון יעמוד על שיעור העברה המקסימלי.

ראו מחשבון יחסי ממון שיתוף מדורג המחולל מאפשר למי שמעוניין - איזון לנכסים הנזילים (מזומנים, פקדונות, ניירות ערך סחירים) לפי המודל המדורג.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק הסכם חיים משותפים דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים, עד 31 סעיפים שבתוכם סעיפי משנה ועד כ 12 דפי Word. ניתן לערוך סעיפים בהסכם ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.

הערה חשובה - יש לאשר את הסכם החיים המשותפים כהסכם יחסי ממון בבית המשפט לענייני משפחה!
על פי סעיף 3ג לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 - ניתנה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהסכם חיים משותפים כהסכם ממון בין בני זוג ולתת לו תוקף פסק דין. קרי - ניתן לאשר הסכם חיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט").

אישור בית המשפט או בית הדין יינתן רק בתנאי שההסכם נערך בהסכמתם החופשית של בני הזוג, ולאחר שאלה הבינו את משמעותו, השלכותיו ותוצאותיו.

ראו - מחולל בקשה לבית משפט לאישור הסכם חיים משותפים.
כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל