נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל הסכם גירושין
מחולל זה מייצר הסכמי גירושין און ליין. כולל התייחסות למצבי חירום כמו מגפת הקורונה. טרם השימוש בו, אנא קראו את דברי ההסבר.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם גירושין, אישור הסכם גירושין, דו"ח אקטוארי, פסיקתא) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
לאישור בית משפט / בית הדין (רבני,שרעי,דרוזי)
 
מקום החתימה/יישוב מועד החתימה
 
מועד הנישואין סוג הנישואין
 
פרטי צד א' - האיש
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת טלפון
 
דואר אלקטרוני - האיש
 
פרטי צד ב' - האישה
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת טלפון
 
דואר אלקטרוני - האישה
 
פרטי הילדים המשותפים שמתחת לגיל 21
ילד / ילדה שם תאריך לידה מספר הזיהוי תאור בקצרה לצרכים מיוחדים
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 
משמורת
האם משמורת משותפת זמני שהות במצב שאין משמורת משותפת (ניתן לעריכה ושינו בקובץ וורד)
 
פרטי נכסי המקרקעין     זהירות באיזון נכסי מקרקעין
מס סוג הנכס גוש, חלקה ותת חלקה כתובת הנכס למי יועבר אם יועבר - סכום האיזון
1.
2.
3.
4.
שם עורך הדין שיטפל בהעברת/מכירת נכסי המקרקעין
אין צורך להוסיף את התואר עו"ד או עורך דין, יתווסף אוטומטית בהסכם
 
פרטי עסק צד א' - האיש
האם לצד א' יש עסק שם העסק מספר עוסק מורשה האם העסק יאוזן אם יאוזן - סכום האיזון
 
פרטי עסק צד ב' - האישה
האם לצד ב' יש עסק שם העסק מספר עוסק מורשה האם העסק יאוזן אם יאוזן - סכום האיזון
 
כלי תחבורה
מס סוג שנת ייצור מספר רישוי פרטים - יצרן, דגם למי יועבר אם יועבר - שווי האיזון
1.
2.
3.
4.
 
חשבונות בנק - חובות משותפים - מיטלטלין
האם חשבונות הבנק הופרדו האם קיימים חובות משותפים אופן חלוקת המטלטלין ותכולת הדירה
 
זכויות סוציאליות - קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קה"ל, פיצויי פיטורין
אופן חלוקת הזכויות הסוציאליות במקרה של איזון - סכום האיזון למי סכום האיזון יועבר
 
נכסים נוספים
איזון תיק ני"ע, פקדונות איזון מניות/אופציות חסומות
 
הצעה לתחשיב מזונות ילדים
שכר חודשי ממוצע ברוטו - איש שכר חודשי ממוצע ברוטו - אישה הוצאות מדור - שכ"ד הוצאות גידול - חינוך, ביגוד, מזון
 
אפשרות לבדוק ולאזן נכסי קריירה - ההתייחסות בחוזה רק באם תהיה זכאות לכך עפ"י הנתונים והמודל
 
סעיפים נוספים בהתאם להסכמות הצדדים
1. 
2. 
 
יצירת הסכם בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל הסכם גירושין

נתוני המס לתחשיב שכר הנטו של כל אחד מההורים, ונתון השכר הממוצע במשק לעניין בדיקת איזון מוניטין אישי, מעודכנים לשנת המס 2024

למי מיועד מחולל הסכם גירושין?
המחולל הינו כלי עזר משפטי מקצועי, מיועד בעיקר לייעל את עבודת הגישור עבור מגשרים בגירושין ועבור עורכי דין העוסקים בגישור במשפחה ובעריכת הסכמי גירושין בין בני זוג. המחולל פותח עם בינה מלאכותית, מאפשר יצירת אלפי הסכמי גירושין בהסכמה בוריאציות שונות, הסכמי גירושין מורכבים ומגוונים לאישור בית משפט ו/או כטיוטה ראשונית להסכמי גירושין סופר מורכבים. באמצעות המחולל ניתן כאמור להפיק הסכם גירושין לבני זוג עם ילדים או ללא ילדים, המחולל כולל חלופות שונות לאיזון הנכסים, בחינת זכאות לנכסי קריירה, התייחסות לאופן איזון מניות ו/או אופציות חסומות שהתקבלו במקום העבודה במהלך הנישואין (בדר"כ לעובדי הייטק) ועוד וריאציות רבות המאפשרות לצדדים להבחין תוך מספר דקות, בתמונה הכוללת ולהגיע להסכם גירושין שניתן להגישו לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרלוונטי לצורך קבלת תוקף של פסק דין.


יתרונות השימוש במחולל הסכם גירושין בהסכמה
ייעול עבודת מגשר בגירושין ו/או עבודת עורך הדין לענייני משפחה - מייצר תכלס את התוצאה תוך דקות ספרות, מציג את המציאות בהתאם למילוי הפרטים (סוג של בינה מלאכותית). בני הזוג יוצאים בזול - שימוש במחולל גירושין בהסכמה יכול לחסוך לבני הזוג הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים ועלויות כספיות רבות ומיותרות. בתמצית - המחולל מאפשר לייצר סוף לסכסוך במהירות ובמינימום עלויות, תוך שימוש בו ובארגז הכלים המקצועיים הנלווים (מחוללים ומחשבונים משפטיים המופעים מטה) בהתאם להחלטות הצדדים.


תנאים לאישור הסכם גירושין בהסכמה בבתי הדין
1. על שני הצדדים להיות מאותה הדת - יהודים בבתי דין רבניים, מוסלמים בבתי דין שרעיים, דרוזים בבית הדין הדרוזי.
2. שני הצדדים צריכים להיות רשומים במשרד הפנים כבעל ואישה.


תנאים לאישור הסכם גירושין בהסכמה בבית משפט לענייני משפחה
1. אין מגבלת דת - בני הזוג יכולים להיות מדתות שונות (למשל - יהודי הנשוי לנוצרייה, מוסלמית הנשואה ליהודי, נוצרית הנשוי למוסלמי, יהודי הנשוי לבת דת ההינדית).
2. לבני הזוג זיקה לישראל (למשל - שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים).


פרטי נכסי המקרקעין
בפרטי נכסי המקרקעין - ברגע שבוחרים אחת מהאפשרויות (דירת מגורים, משרד, חנות, נחלה, מגרש או כל זכות אחרת במקרקעין), חובה להקליד את הגוש והחלקה וכן את הכתובת. ניתן לאתר את מספר הגוש והחלקה לפי חוזה הרכישה או לפי דו"ח ארנונה או לפי אתר המרכז למיפוי ישראל.


שימו לב! חמש חלופות בנכסי המקרקעין
המחולל מאפשר חמש חלופות שונות באיזון נכסי המקרקעין:
א. העברה לאיש - בתמורה לאיזון, יש להקליד את שווי האיזון בהתאם להערכה שמאית.
ב. העברה לאישה - בתמורה לאיזון, יש להקליד את שווי האיזון בהתאם להערכה שמאית.
ג. מכירה לצד ג' וחלוקת התמורה בין בני הזוג בניכוי הוצאות וחובות.
ד. השארה ביידי האיש - למשל נכס שהתקבל בירושה או במתנה או שנרכש על ידי האיש טרם הנישואין ויש לגביו הסכם יחסי ממון.
ה. השארה ביידי האישה - למשל נכס שהתקבל בירושה או במתנה או שנרכש על ידי האישה טרם הנישואין ויש לגביו הסכם יחסי ממון.

בעניין ד', וה' - אפשרי במצבים בהם נכסים אלו לא אוזנו במהלך הנישואין ו/או לא התערבבו בנכסים המשותפים.


זהירות! מוקש מס במכירת נכסי מקרקעין
כל הסכם העברה או מכירת זכויות בנכסי מקרקעין מחייב דיווח לרשויות המס. מכירת הזכויות הזכויות במקרקעין לאחר קבלתם מבן הזוג באמצעות איזון יכולים לגרור חיובים, הטלים ומיסים גבוהים ולכן, חובה על הצדדים טרם החתימה על הסכם הגירושין לפנות לעורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין.


העברת זכויות בעסק או בחברה פרטית שהינה איגוד מקרקעין
העברה או מכירת זכויות בעסק או בחברה פרטית שהינה איגוד מקרקעין הינה אירוע מס! ולכן, חובה על הצדדים טרם החתימה על הסכם הגירושין לפנות לעורך דין המתמחה במיסוי עסקים ובמקרקעין.


מיסוי העברת מניות במסגרת הסכם גירושין
בתמצית - העברת מניות בחברה פרטית בין בני הזוג במסגרת חלוקת הנכסים המשותפים במסגרת הסכם גירושין שתעשה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין לא מהווה מכירה בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס. והכל בכפוף לעמידה בהחלטות מיסוי שיצאו בשנים האחרונות 7681/14 ו 1587/15, ובכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
1. העברת מניות החברה הפרטית בהסכם הגירושין תעשה במסגרת חלוקת הנכסים המשותפים על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.
2. לצורך חישוב הרווח במכירה לראשונה של מניות החברה הפרטית המועברות המחיר המקורי ויום הרכישה יהא כפי שנקבע בידי בן הזוג המעביר טרם חלוקת הנכסים המשותפים בהסכם הגירושין.
3. בן הזוג המקבל הצהיר כי הוא מסכים שהעברת המניות של החברה הפרטית בין בני הזוג לא תהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה והמחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הפרטית המועברות.


אופן חלוקת הזכויות הסוציאליות
בפני הצדדים שלוש חלופות לחלוקת הזכויות הסוציאליות שהצטברו במהלך החיים המשותפים:
1. באמצעות איזון אקטוארי
2. פסיקתא בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
3. כל צד ישאר עם הזכויות שצבר.


מהם המבחנים למשמורת משותפת ?
א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים;
ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;
ג. רצון הילד;
ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים ;
ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;
ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.
ככל שייקבע, כי מתמלאים כל התנאים לקיומה של "משמורת פיזית משותפת", כי אז תגבר הסבירות שעתירה למשמורת משותפת תתקבל.
ז. זמני שהות שווים.

הערה חשובה נוספת בעניין משמורת משותפת במחולל זה:
הורים שאינם משתכרים ו/או שאין להם מקורות הכנסה ראויים, לדעתנו אינם משקפים מסוגלות הורית כלכלית למודל משמורת משותפת. במחולל זה השכר המינימלי שנקבע להרות משותפת הינו 6000 ש"ח לפחות לכל אחד מההורים - באם הדבר אינו מתקיים - יש לבחור בחלופה שאינה משמורת משותפת.


דמי מזונות במחולל הסכם גירושין
דמי המזונות שמפיק מחולל זה, מובססים על שילוב מודל ועדת שיפמן ובע"מ 919/15. נועדו להקל ולתת אינדיקציה בהתאם לרוח הפסיקה החדשה כמצב אפשרי ביחס להכנסות ההורים, זמני השהות, צרכי הילדים ומדור. יחד עם זאת יש לזכור שהם בגדר הצעה בלבד - ניתן לשנותם בפלט הוורד שמייצר מחולל הסכם הגירושין, בני הזוג רשאים להחליט ביניהם על כל סכום אחר ובלבד שיראו לנגד עיניהם את טובת הילדים ובכפוף לאישור בית המשפט.


דמי מזונות - משמורת משותפת - הורות שווה
פסק הדין בבית המשפט העליון, בע"מ 919/15, יצר שוויוניות מגדרית בדמי המזונות ובכך יצר תקדים משפטי בכל הנוגע לדמי מזונות ילדים מגיל שש ומעלה. הוא קבע שחובת המזונות אינה מגדרית אלא חלה בצורה שווה על ההורים על פי יחס הכנסותיהם. החל מתקדים מחייב זה, בתי המשפט לענייני משפחה צריכים לחשב את יחס ההכנסות של ההורים, ולוודא שכל הורה נושא בחלקו היחסי. מחשבון דמי מזונות - משמורת משותפת - הורות שווה


דמי מזונות - ועדת פרופסור פנחס שיפמן
לזמני שהות שונים כדאי לבדוק את מחשבון דמי מזונות שפותח לפי עקרונות ועדת שיפמן. ועדה מקצועית שבחנה את עניין דמי המזונות במקצועיות רבה - ראו מחשבון דמי מזונות - ועדת שיפמן


טובת הילדים
פס"ד בעניין מזונות אינו סופי חשוב לזכור! פסק דין למזונות לעולם אינו סופי, ותמיד קיימת אפשרות לבחון אותו מחדש וזאת באם אירע שינוי נסיבות מהותי.
בנושא גירושין מומלץ לקרוא את המאמר  גירושין - מתגרשים בכבוד


התייחסות מיוחדת למגפת הקורונה או כל מגפה אחרת ומצבי חירום
הסכם הגירושין כולל התייחסות מיוחדת למצבי חירום שהוכרזו ע"י משרד הבריאות, כמו מגפת נגיף הקורונה ו/או מצבי חירום אחרים שהוכרזו ע"י הממשלה. התייחסות למענקי קצבאות חריגים מטעם המדינה עבור הילדים, זמני שהות הילדים במצבי חירום וכדומה.


ניירות ערך - מניות חסומות / אופציות חסומות
מניות חסומות הן זכויות הניתנות ע"י החברה (בדר"כ חברת הייטק) לעובד לקבלת מניות של החברה במועדים עתידיים נתונים כדי לתמרץ אותו לתרום ולהישאר במקום העבודה. עבור כל מניה חסומה נקבעת תקופת הבשלה (vesting) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. מניות החסומות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested shares , בעוד שמניות חסומות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested shares . למעשה מניות חסומות ו/או אופציות חסומות מוענקות לעובדים כמנגנון המשמש לשימורם בחברה. המיסוי בגינם יהיה בהתאם לשיעור המס השולי של העובד עם קבלתן בפועל. המחולל מאפשר לקבוע אם יחול שיתוף במניות החסומות / האופציות החסומות או לא. במקרה של רצון לשיתוף ואיזון - ראו מחולל דו"ח איזון מניות חסומות.


נכסי קריירה
מובהר בזאת כי מודל איזון נכסי קריירה בהסכם גירושין שמחולל זה מייצר, מבוסס על כך שלא כל שכר יכול להיות בסיס לתביעת נכסי קריירה. אמור להיות פער מהותי בהכנסות וכן שכר בעל המוניטין האישי אמור להיות הולם בעל מוניטין אישי - אחרת לא מדובר בשכר המצביע על יתרון קרייריסטי. לפיכך, הכנסתו של אחד הצדדים שהינו בעל המונטין האישי, צריך להיות לפחות פי 3 מהשכר הממוצע במשק, המפורסם ע"י המוסד לביטוח לאומי, ולפחות פי 3 משכר הצד השני. סכום שווי נכסי קריירה להעברה יהיה היוון הפרש שכר שנתי בין בני הזוג כשהוא מוכפל ב 10% ובמקדם שנות הנישואין. מקדם שנות הנישואין יחושב כיחידה שלמה על כל ארבע שנות נישואין וערכו המקסימלי יכול להגיע ל 6.
למה מקסימום 6 שנים ? מאחר שמוניטין אישי הוא פרי יגיעה אישית מתחום דיני העבודה, תקופת פריסת המוניטין האישי המוצעת תהיה בדיוק כמו פקודת מס הכנסה בעניין רווח הוני שהתקבל ממקום עבודה בעת פיטורין (סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה) (על כל 4 שנות עבודה, תתקבל שנת פריסה אחת ומקסימום שנות פריסה נקבע על 6 שנים).

למה שכר נכסי קריירה נקבע לכל הפחות על פי שלוש מהשכר הממוצע במשק ?
מפני שהמחוקק קבע בצורה עקיפה את עודף כושר ההשתכרות בסעיף 4(א)1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975: "בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק (להלן - הכנסה מרבית).

להלן הנוסחא המופשטת -

Min((N/4),6) X (A-B) X PCT = CBP

CBP = דמי איזון נכסי קריירה (Career Balance Payment).

PCT = שיעור העברה השנתי באחוזים - ערך ברירת מחדל 10%. לבית משפט או בית הדין הרבני, מטעמים מיוחדים שירשמו, סמכות לעלות עד 20% (20% מהכנסות גבוהות הם כ 50% מהכנסות נטו בניכוי מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי). לדוגמא: בנסיבות שבהן בני הזוג לא צברו נכסים במהלך החיים המשותפים, לבית המשפט או בית הדין הרבני תהיה סמכות לקבוע את שיעור העברה עד 20%.

A = סך הכנסות שנתיות ברוטו בן/בת הזוג בעל המוניטין בשנת מועד הפירוד.

B = סך הכנסות שנתיות ברוטו בן /בת הזוג עם ההכנסות הנמוכות, בשנת מועד הפירוד.

N = מספר שנות נישואין.

להסבר מפורט ראו את דברי ההסבר הנלווים בתחתית מחולל דו"ח איזון נכסי קריירה.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק הסכם גירושין דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בהסכם ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


הערה חשובה - חובה לאשר את הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרלוונטי!
אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין (בהתאם לדתם שך בני הזוג) יינתן רק בתנאי שההסכם נערך בהסכמתם החופשית של בני הזוג, ולאחר שאלה הבינו את משמעותו, השלכותיו ותוצאותיו. ויש לציין כי התנאים לעריכת ההסכם בכתב ואישורו כדין הינם תנאים מהותיים, קונסטיטוטיביים ולא תנאים ראיתיים - דקלרטיביים בלבד, ועל כן, בהעדרם אין להסכם כל תוקף, ולא ניתן לאכוף אותו. כלומר חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט או בבית הדין.

ראו - מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל